MoveByBike ändrar datum för bolagsstämma 

Styrelsen i MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) har beslutat att ändra datum för årsstämman. Av praktiska skäl flyttas MoveByBikes årsstämma från onsdagen den 19 juni till fredagen den 28 juni.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Fredrik Videlycka, Interim VD

Telefon: +46 (0) 76 329 79 40  

E-post: fredrik.videlycka@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker med eldrivna lastcyklar med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel. 

Andra möjlighet om kvittningsemission för ägarna i Bzzt AB

i MoveByBike Europé AB (Publ):s (“MoveByBike” eller “Bolaget”) erbjuder kvarvarande aktieägarna i dotterbolaget Bzzt AB att en andra gång acceptera en kvittningsemission i vilken ägarna av Bzzt AB erbjuds att byta sina aktier i Bzzt AB till aktier i MoveByBike. 

Förra teckningsperioden där aktieägarna i Bzzt AB erbjöds att byta sina aktier i Bzzt AB till aktier i MoveByBike avslutades den 20 december 2023 och 89,92% eller 26 062 421 aktier tecknades vid detta tillfälle. Kvarvarande aktieägare erbjuds nu att återigen byta sina aktier under samma villkor som gällde vid tidigare kvittningsemission, alltså att 15 aktier i Bzzt AB byts mot 77 aktier i MoveByBike. 

Erbjudandet förmedlas liksom tidigare i samarbete med Nordic Issuing AB 

Nordic Issuing AB

Telefon: +46 (0)40 632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

www.nordic-issuing.seinfo@nordic-issuing.se

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike utökar avtal med Voi

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget utökar avtalet med mikromobilitetsföretaget Voi Technology AB (”Voi”).

MoveByBike har länge varit en tung aktör för tjänster kopplade till mikromobilitet och har idag hand om batteribyten för flertalet av de största mikromobilitetsföretagen på den svenska marknaden. 

Avtalet är en utökning på 30% och innebär att MoveByBike sköter byten och uppladdning av batterier på Vois elscootrar på hela Kungsholmen i Stockholm. 

”Vi är mycket nöjda med vårt långtgående samarbete med MoveByBike. Under våren 2024 har vår flotta växt avsevärt i Stockholm vilket lett till att vi kunnat utöka vårt verksamhetsområde. Det känns bra att MoveByBike, som alltid levererar kvalitet och utför sina uppdrag på ett grönt sätt, stöttar oss när vi växer” säger Viktor Olejnik, Sverigechef på Voi.

En bild som visar hjul, däck, fordon, utomhus

Automatiskt genererad beskrivning

”Vi håller fortsatt hög kvalitet och noggrannhet vid byte och uppladdning av batterier för Voi. Vårt samarbete sträcker sig på år och vi ser mycket glädjande på ännu ett utökat förtroende”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

_________________________________________________________________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.