Bolagsstyrning

Revisor
Revisor i bolaget är PwC (113 97 Stockholm) med huvudansvarig revisor Anders Brofors Ekblom. Anders är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare och han har varit revisor i bolaget sedan räkenskapsåret 2019.