Styrelse och ledning

Behdad Ansari

Styrelseordförande sedan 2015

Behdad Ansari,född 1981, är  erfaren entreprenör inom IT. Ansari är idag aktiv som styrelseledamot i DAMS NORDIC AB samt ledamot och VD i Devoote AB. Behdad Ansari är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till bolagets större ägare.
Innehav av MoveByBike aktier: 1 469 764 st.

Nils Vedin

Styrelseledamot sedan 2015

Nils Vedin, född 1991, är tillsammans med sin far Johan Vedin grundare av MoveByBike. Vedin har bred erfarenhet inom cykelutveckling och arbetar idag som trafikledare i bolaget. Nils Vedin är beroende i förhållande till bolaget och i förhållande till bolagets större ägare.
Innehav av MoveByBike aktier: 572 729 st aktier.

Michael Katina

Styrelseledamot sedan 2022

Michael Katina (MBA), född 1979,  har över 20 års erfarenhet av finansbranschen b.la från KPMG, HSBC och som aktiemäklare på Tradition Financial Services. Idag är Michael VD på Eber Holding AB. Michael är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare. Innehav av MoveByBike aktier: 485 171 st aktier.

Anders Holm

Styrelseledamot sedan 2019

Anders Holm, född 1963, är entreprenör med lång erfarenhet inom ett antal bolag. Idag är Holm b.la aktiv som styrelseordförande i Lyckegård Group AB, Kullander i Sverige AB, Qeep Sverige AB, Securifid AB samt som VD i Aqilles Invest AB. Anders Holm är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Lisette Hallström

VD sedan 2020

Lisette Hallström, född 1980, är VD och har lång erfarenhet från arbete inom logistik. Tidigare har Hallström bland annat arbetat som verksamhetschef för etablerade logistikbolag som Jetpak, NH Logistics, PostNord m.fl. Lisette Hallström är beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

David Folkesson

Extern CFO sedan 2019

David Folkesson, född 1980, har i 15 år arbetat inom revision, redovisning och ekonomistyrning med fokus på lönsamhet och driver idag konsultbolaget D Folkesson Consulting AB sedan 2017 där han agerar CFO på konsultbasis.

Johan Vedin

Styrelseledamot sedan 2015

Johan Vedin, född 1961, är produktionschef och grundare av MoveByBike. Vedin har lång erfarenhet av chefsroller inom snabbväxande logistik- och transportföretag. Vedins innehav i Bolaget uppgår till cirka 15,36 procent. Johan Vedin är beroende i förhållande till bolaget och i förhållande till bolagets större ägare.

David Folkesson

Extern CFO sedan 2019

David Folkesson, född 1980, har i 15 år arbetat inom revision, redovisning och ekonomistyrning med fokus på lönsamhet och driver idag konsultbolaget D Folkesson Consulting AB sedan 2017 där han agerar CFO på konsultbasis.