Styrelse och ledning

Sven Wolf

Styrelseordförande sedan 2024

Medgrundare till Bzzt och innan dess branschorganisationen Vätgas Sverige. Sven Wolf, född 1972, är entreprenör och affärsutvecklare som har varit engagerad inom digitalisering, utsläppsfria transporter och förnybar energi sedan civilingenjörsexamen vid Chalmers 1998. Representerat svenska företag och regioner i flera europeiska samarbeten och projekt.

Michael Katina

Styrelseledamot sedan 2022

Michael Katina (MBA), född 1979, har 20 års erfarenhet i finansbranschen från  bl.a. KPMG, HSBC och som aktiemäklare på Tradition Financial Services. Idag är Michael VD för Eber Holding AB, ett investmentbolag med fokus på fastigheter och Retail. Michael startade och drev också Joltbikes som var tidiga i Sverige med elcyklar online. 

Niklas Ohlén

Styrelseledamot sedan 2024

Niklas Ohlén, född 1971, har drygt 30 års erfarenhet av entreprenörskap med fokus på strategi och internationella affärer. Ägnar sig idag åt startupinvesteringar och styrelsearbetare med engagemang i ett dussintal bolag med fokus på hållbarhet och AI. Genomfört ett flertal förvärv och bolagsförsäljningar.

Anders Lundmark

Styrelseledamot sedan 2024

Entreprenör, VD och investerare. Född 1965. Startat och drivit bolag bland annat inom media, telekommunikation, verkstadsindustri, mjukvaruutveckling, bygg och fastigheter. Omfattande internationell säljerfarenhet från att ha byggt upp det globala flygsäkerhetsföretaget RunwaySafe.

Johan Vedin

Styrelseledamot sedan 2015

Johan Vedin, född 1961, är produktionschef och grundare av MoveByBike. Vedin har lång erfarenhet av chefsroller inom snabbväxande logistik- och transportföretag. Vedins innehav i Bolaget uppgår till cirka 15,36 procent. Johan Vedin är beroende i förhållande till bolaget och i förhållande till bolagets större ägare.

David Folkesson

Extern CFO sedan 2019

David Folkesson, född 1980, har i 15 år arbetat inom revision, redovisning och ekonomistyrning med fokus på lönsamhet och driver idag konsultbolaget D Folkesson Consulting AB sedan 2017 där han agerar CFO på konsultbasis.