i MoveByBike Europé AB (Publ):s (“MoveByBike” eller “Bolaget”) erbjuder kvarvarande aktieägarna i dotterbolaget Bzzt AB att en andra gång acceptera en kvittningsemission i vilken ägarna av Bzzt AB erbjuds att byta sina aktier i Bzzt AB till aktier i MoveByBike. 

Förra teckningsperioden där aktieägarna i Bzzt AB erbjöds att byta sina aktier i Bzzt AB till aktier i MoveByBike avslutades den 20 december 2023 och 89,92% eller 26 062 421 aktier tecknades vid detta tillfälle. Kvarvarande aktieägare erbjuds nu att återigen byta sina aktier under samma villkor som gällde vid tidigare kvittningsemission, alltså att 15 aktier i Bzzt AB byts mot 77 aktier i MoveByBike. 

Erbjudandet förmedlas liksom tidigare i samarbete med Nordic Issuing AB 

Nordic Issuing AB

Telefon: +46 (0)40 632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

www.nordic-issuing.seinfo@nordic-issuing.se

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.