MoveByBike Europe AB (Publ) (“MoveByBike” eller “Bolaget”) är glada att kunna meddela att vi framgångsrikt har återställt det egna kapitalet. Detta har uppnåtts genom stöd från våra existerande ägare, nya investerare samt det förtroende som erhållits från fordringsägare i den tidigare annonserade underhandsuppgörelsen. Vår revisor från PWC har granskat en uppdaterad kontrollbalansräkning och styrker att det egna kapitalet är återställt. Vi är nu redo att kalla till en andra kontrollstämma för att formellt fastställa återställandet av det egna kapitalet. Kallelsen till stämman är publicerad.

MoveByBike har arbetat intensivt med att återställa det egna kapitalet för att säkerställa en stabil ekonomisk grund för fortsatt tillväxt och utveckling. Detta har möjliggjorts tack vare det starka stödet från våra existerande ägare, nya investerare och det förtroende vi erhållit från fordringsägare genom den tidigare annonserade underhandsuppgörelsen.

Teamet på MoveByBike har tillsammans har genomfört arbetet och vi är djupt tacksamma. “Vi vill uttrycka djup tacksamhet till alla aktörer som har visat förtroende för MoveByBike under denna kritiska period. Genom gemensamma ansträngningar från våra existerande ägare, nya investerare och fordringsägare har vi lyckats återställa vårt egna kapital. Detta är ett starkt tecken på tilliten till vår framtida potential och vårt uppdrag att erbjuda hållbara transportlösningar. Vi ser fram emot att fortsätta vår resa mot hållbar tillväxt och innovation tillsammans” säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.