MoveByBike Europe AB (publ) (“MoveByBike” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har genomfört en underhandsuppgörelse som stärker Bolagets egna kapital väsentligt och skapar ett avsevärt mindre tyngt kassaflöde. 

Underhandsuppgörelsen har resulterat i att hela 78,75% av alla fordringsägare har accepterat något av de alternativ som presenterades, och dessa representerar tillsammans 90,70% av den totala skulden.

Alternativen och utfallet på erbjudandet var enligt nedan:

AlternativAntalSumma
Framtida konvertering till aktier2711 987 637 kr
Skriv ner skuld nu med 65%14478 993 kr
Senarelägg betalning63 762 455 kr
Under 5000 –> Fullt betalt1647 734 kr

“Vi är oerhört tacksamma för det stöd vi har erhållit från våra långivare, leverantörer och investerare. Deras engagemang och stöd har varit avgörande för att vi ska kunna realisera potentialen i verksamheten och bygga en starkare framtid tillsammans”, säger Fredrik Videlycka, tillträdande interim VD i MoveByBike.

”Jag känner en otrolig stolthet över teamet där vi tillsammans gång på gång påvisar viljan att realisera potentialen i MoveByBike”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

Med denna framgångsrika uppgörelse ser vi nu fram emot att fortsätta vår resa mot lönsamhet och hållbar tillväxt. Tillsammans med våra partners och kunder kommer vi att fortsätta leverera högkvalitativa och miljövänliga transportlösningar.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se  

_________________________________________________________________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.