MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget tecknat ett nytt avtal med befintliga kunden Airmiz AB (”Airmee”) till ett årsvärde av 15-20 MSEK. Kontraktet tecknas på 12 månader och om ingen uppsägning meddelats 3 månader innan så förlängs avtalstiden med ytterligare 12 månader löpande. Avtalet innebär en stor ökning i de befintliga volymerna av gods som MoveByBike i dagsläget levererar åt Airmee, samt en återetablering av cityhubb i Göteborg.  

MoveByBike och Airmee inledde sitt samarbete under 2022 vilket fram tills idag endast gällt leveranser i Stockholm. Det nya avtalet breddar samarbetet till att även innefatta Malmö och Göteborg med totalt 39 cyklar, med utrullning innan årsskiftet. 

Bolagen har som gemensamt intresse att minska billeveranser i innerstäderna och göra plats för miljövänliga alternativ samt att i samförstånd minimera miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt. 

Avtalets värde på 15-20 MSEK baseras dels på volym men också på den reklamintäkt samarbetet kommer skapa. Airmee jobbar starkt med så kallad ”white lable-lösning” där e-handlare har möjlighet att branda fordon med sin reklam. Här finns en stor potential då Bolagets cyklar är en hot spot med stora skåp och synlighet på både gator och torg. 

”MoveByBike har återigen visat att vi har vad som krävs för samarbete med de riktigt stora aktörerna inom e-handel. Att samarbetet tar avstamp i önskan om att skapa hållbara leveranser med så lite miljöpåverkan som möjligt känns givetvis bra. Airmee är ett bolag som gått i täten vad gäller cykelleveranser och att det nu är MoveByBike som blir deras hovleverantör är mycket glädjande”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

”MoveByBike har varit en pålitlig partner till Airmee sedan dag ett och har levererat högkvalitativa tjänster genom hela leveranskedjan. Detta nya avtal innebär inte bara en utökning av vårt cykelerbjudande, utan även ett gemensamt åtagande för att möjliggöra MoveByBike plan i att teckna kollektivavtal från och med den 1 januari 2025. Detta är ett viktigt steg i MoveByBike och Airmee’s fortsatta satsningar på att säkerställa de mest hållbara leveranserna på marknaden, både ur ett miljö- och socialt perspektiv”, säger Elin Härlén, VD Airmee.         

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.