Skip to content

En helt miljövänlig leverans direkt till kund

Låt oss inte försöka lura någon – även transporter med elcykel har en miljöpåverkan. Föraren behöver kanske äta en extra stor falafelrulle till lunch medan våra cyklar står på laddning inför en ny leveransrunda. Men vi är stolta över att vi kan erbjuda den mest miljövänliga transporten. Vi använder alltid miljömärkt el från förnybar och fossilfria källor som sol- vind- och vattenkraft. När vi upphandlar en godstransport mellan städer så ställer vi höga krav på leverantören, precis som vi gör när vi köper kaffebönor och utskriftspapper till våra hubbar eller arbetskläder till våra förare.

Vi kan verka på dubbel infrastruktur - både vägnät och cykelbanor. Det gör att vi kommer fram snabbare!

Vi behöver inte leta parkering - vi tar oss alltid fram till dörren!

Våra fordon har en elförbrukning som motsvarar en tiondel av elförbrukningen hos en elskåpbil med motsvarande lastkapacitet.

Vi orsakar mindre buller, tar mindre plats och möter våra gång- och cykeltrafikanter på samma villkor - för en mer mänsklig och mjuk stadskärna!

Hos oss är föraren i fokus

Alla våra förare är anställda hos oss – vi anlitar inga egenföretagare eller bemanningsföretag. Vi vill nämligen ha koll på våra anställdas villkor och ogillar mellanhänder. Vi jobbar hårt för jämställdhet och ser det som en självklarhet att alla oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller religion ska känna sig trygga och inkluderade när de arbetar hos oss. Vi tror på kraften i mångfald för att vi vet att vi är som bäst när vi lyckas ta vara på varandras olikheter. 

Play Video