MovebyBike AB tecknar kollektivavtal

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget tecknat kollektivavtal för sina förare med Transportarbetareförbundet.

Bolaget har under närmare tre års tid haft dialog med Transportarbetareförbundet för att finna grunden för ett gemensamt avtal för cykellogistik. Avtalet är en stor seger för MoveByBike AB som jobbat hårt för att skapa stabilitet och trygghet i form av tydliga avtal för sina medarbetare. Bolaget, som är Sveriges ledande leverantör av cykellogistik går nu i bräschen för att skapa ansvarsfulla ramar för sina anställda. Kollektivavtalet aktiverar, breddar och öppnar upp Bolagets möjligheter till avtalsdialoger som tidigare inte varit tillgängliga. Detta gynnar inte bara Bolagets medarbetare utan också MoveByBike som organisation då detta är en kvalitetsstämpel på bolagets riktning framåt. Initialt gäller avtalet Malmö och kommer efter fortsatt förhandling rullas ut även nationellt.

”Våra medarbetare är det absolut viktigaste vi har. Med blandad bakgrund, språk och kultur blir deras trygghet och utveckling helt avgörande för det MoveByBike vi bygger tillsammans. Kollektivavtalet skapar en stabilitet för dem på arbetsmarknaden, tydligare riktlinjer, vilket i sin tur ger upphov till färre oklarheter och bättre kommunikation både internt & externt. Detta är en kvalitetsstämpel vi är otroligt stolta över.” Säger Lisette Hallström, VD MoveByBike AB

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2022.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD
Telefon: +46 (0) 76 020 20 96
E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike Europe AB utser Sedermera Corporate Finance till likviditetsgarant för bolagets aktie

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har utsett Sedermera Corporate Finance till bolagets likviditetsgarant.

Uppdraget kommer att starta 15 september 2022 och Sedermera kommer i sitt uppdrag att kontinuerligt ställa handelsordrar på vardera köp- och säljsida i orderboken för MoveByBike Europe AB:s aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike Europe AB offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2022

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike”) offentliggör härmed halvårsrapport avseende det första halvåret 2022. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.movebybike.se). Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten.

FÖRSTA HALVÅRET (2022-01-01 – 2022-06-30) 

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 9 061 (13 198) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -5 572 (-4 434 TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,68 (-0,72) SEK.
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 2 042 (11 071) TSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till 28% (48%).

ANDRA KVARTALET (2022-04-01 – 2022-06-30)  

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 794 (8 028) KSE.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2 125 (-1 215) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,18) SEK.
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 2 042 (11 071) TSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till 28% (48%).

Väsentliga händelser under perioden 

 • Den 1 januari öppnar MoveByBike ny cityhubb i Norra Stockholm.
 • Den 1 januari startar MoveByBike ett samarbetsavtal med Fruktbudet AB.
 • Den 24 februari startar MoveByBike ett samarbetsavtal med Dott E-Scooter AB.
 • Den 2 maj utökar MoveByBike avtalet med Fruktbudet. Dubblerar volymen i Malmö samt expanderar till Göteborg och Stockholm.
 • Den 19 maj startar MoveByBike ett samarbetsavtal med Textilia Tvätt & Textilservice AB
 • Den 1 juni startar en pilot gällande distribution med Martin & Servera AB

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta:

Lisette Hallström, VD

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Telefon: +46 76 020 20 96

www.movebybike.se

Om MoveByBike Europe AB

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 

MoveByBike Europe AB tecknar avtal med Lime

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett löpande avtal med mikromobilitetsföretaget Lime, en etablerad aktör med elsparkcyklar i Sverige där MoveByBike kommer vara en betydande del av deras logistikkedja för att säkerställa hög tillgänglighet via sina city-hubbar. Samarbetet träder i kraft i juli 2022.

MoveByBike fortsätter att knyta nya avtal med samarbetspartners som en viktig del av Bolagets tillväxtstrategi. I dagsläget har MoveByBike samarbete med både Voi och mikromobilitetsföret Dott. Bolaget assisterar företagen med att ladda utbytbara batterier till deras elsparkcyklar via Bolagets egna city-hubbar. Nu kan Bolaget meddela att de har signerat ett nytt löpande avtal med Lime som avser även dem är väletablerade på den svenska marknaden.

Limes uppdrag är att bygga en framtid där transporter är delade, prisvärda och utsläppsfria. Som världens största leverantör av delade elfordon samarbetar Lime med städer för att distribuera elektriska cyklar och elsparkcyklar. Lime blev utsett av Time Magazine till ett av världens 100 mest inflytelserika företag år 2021 och företaget har möjliggjort mer än 250 miljoner resor i fler än 200 städer på hela fem kontinenter, och bidrar till den nya generationen av hållbara alternativ till bilägande. Avtalet mellan MoveByBike och Lime gäller initialt Stockholm och träder i kraft under juli 2022.
”Vi är glada för vårt nya avtal med Lime, det påvisar en tydlig kvalitetsstämpel och position för MoveByBike. Lime är en internationell aktör som är etablerad i flera storstäder i Europa och även väletablerad i Sverige, de har nu valt oss för att tillgodose deras logistik med hjälp av våra city-hubbar. Idag assisterar vi både Voi & Dott med batteribyten på deras elsparkcyklar och vi är nöjda med att nu expandera den delen av vår verksamhet vilket går i linje vår tillväxtresa,” säger Lisette Hallström, VD MoveByBike

MoveByBike Europe AB tecknar samarbetsavtal med Textilia

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett samarbetsavtal med Textilia Tvätt & Textilservice AB (”Textilia”). Samarbetsavtalet innebär att MoveByBike kommer få ansvar för delar av Textilia HoReCas leveranser i Malmö. Samarbetet planeras att starta den 19 maj 2022. 

En viktig del i MoveByBikes tillväxtstrategi är att hitta nya samarbetspartners som kompletterar befintligt leveransflöde. Både för att öka nyttjandegraden av våra cyklar samt expandera Bolaget och öka samt bredda kundbasen. Textilia HoReCa är ett affärsområde inom Textiliakoncernen med fokus på hotell, restaurang och catering. Samarbetet inleds i Malmöregionen med start i maj 2022, för att sedan ev. expandera till Göteborg.  

”Vi är otroligt glada över vårt samarbetsavtal med Textilia HoReCa som öppnar upp ett nytt segment för oss. Textilia är en ledande aktör inom tvätt och textilservice som leder utvecklingen av hållbara textilier och arbetar enligt en cirkulär affärsmodell. Deras filosofi harmoniserar med våra ambitioner och samarbetet är ytterligare ett kvitto på vår position där nya intressanta och spännande branscher tillsammans med oss vill bygga leveranserna av ”lastmile” mer hållbara i en allt grönare kedja i Sverige”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike. 

”Hållbarhet är en självklar del av vår affärsmodell där samarbetet med MoveByBike ger oss möjligheter att kunna leverera textilier till hotell och restauranger i Malmöregionen 100% klimatneutralt säger Casper Steino, affärschef Textilia HoReCa sydväst.

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2/11 2021.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

För mer information om Textilia Tvätt & Textilservice, vänligen kontakta

Casper Secher Steinø, Affärschef

Telefon: +46 (0) 72 404 43 65

E-post: casper.steino@textilia.se

Hemsida: www.textilia.se

_________________________________________________________________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike Europe AB dubblerar antalet leveranser i Malmö för Fruktbudet i Norden AB samt utökar samarbetet till Stockholm & Göteborg. 

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget utökar samarbetsavtalet med Fruktbudet i Norden AB (”Fruktbudet”). Det utökade samarbetsavtalet innebär att MoveByBike kommer få ansvar för dubbel volym av Fruktbudets leveranser i Malmö, samt expanderar samarbetet även till Göteborg och Stockholm. Det utökade samarbetet startar den 2 maj 2022. 

En bild som visar person, utomhus, mark

Automatiskt genererad beskrivning

En viktig del i MoveByBikes tillväxtstrategi är att finna samarbetspartners som kompletterar befintligt leveransflöde för att på så sätt öka nyttjandegraden av våra cyklar samt expandera Bolaget och öka kundbasen. Fruktbudet levererar fruktkorgar och andra trivselprodukter till arbetsplatser i både Sverige och Danmark. Bolaget har 35 års erfarenhet på marknaden och över 7 000 bud levereras varje vecka. Det initiala samarbetet innebar att MoveByBike ansvarade för en viss del av Fruktbudets leveranser i Malmö. Samarbetet startade den 1 januari 2022, men utökas nu genom att dubbla volymen i Malmö samt expanderar till Göteborg och Stockholm.  

”Vi är otroligt glada över ett större samarbetsavtal med Fruktbudet. Fruktbudets ambition att vara det mest ansvarstagande företaget i deras bransch när det gäller miljöfrågor – går hand i hand med våra ambitioner. Det utökade samarbetet är ett tydligt bevis på att vi tillsammans kan göra skillnad och att fler ser fördelarna i att vara med på resan mot en hållbar och grön leveranskedja i Sverige”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike. 

”Fruktbudet vill leda utvecklingen och vara Sveriges mest miljö- och klimatmedvetna leverantör i fruktkorgsbranschen. Våra kunder har gett mycket positiv respons på samarbetet med MoveByBike som ger oss ännu bättre förutsättningar att nå målet. Vi ser fram emot att tillsammans bidra till en mer miljövänlig transport av fruktkorgar till arbetsplatserna i Sverige”, säger Lars Lindberg, VD Fruktbudet i Norden AB.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

För mer information om Fruktbudet, vänligen kontakta

Lars Lindberg, VD

Telefon: +46 (0) 73 988 27 98

E-post: lars.lindberg@fruktbudet.se

Hemsida: www.fruktbudet.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike Europe AB tecknar avtal med Dott

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett löpande avtal med mikromobilitetsföretaget Dott, en ny aktör som kommer introducera elsparkcyklar i Sverige där MoveByBike kommer vara en betydande del av deras logistikkedja för att säkerställa hög tillgänglighet via sina city-hubbar. Samarbetet träder i kraft i februari 2022 och har ett värde på över fem miljoner SEK per år. 

MoveByBike fortsätter att knyta nya avtal med samarbetspartners som en viktig del av Bolagets tillväxtstrategi. I dagsläget har MoveByBike samarbete med framförallt mikromobilitetsföret Voi. Bolaget assisterar företaget med att ladda utbytbara batterier till deras elsparkcyklar via Bolagets egna city-hubbar. Nu kan Bolaget meddela att de har signerat ett nytt löpande avtal med Dott som avser att introducera sina elscootrar på den svenska marknaden. Dott är en mikromobilitetsoperatör från Nederländerna med uppdrag att förse städer med rena turer för alla och skapa stadsbilder med mindre trängsel och föroreningar för människor, med fokus på det lokala ekosystemet. Dott är idag verksamma i Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Norge, Polen, Spanien samt England. Avtalet gäller initialt Stockholm och har ett värde på över fem miljoner SEK och träder i kraft under februari 2022. 

”Vi är glada för vårt nya avtal med Dott, det påvisar en tydlig kvalitetsstämpel och position för MoveByBike. Dott är en internationell aktör som är etablerad i flera storstäder i Europa har nu valt att expandera till Sverige, de har nu valt oss för att tillgodose deras logistik med hjälp av våra city-hubbar. Idag assisterar vi framförallt Voi med deras elsparkcyklar och vi är nöjda med att nu expandera den delen av vår verksamhet vilket går i linje vår tillväxtresa,” säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

Denna information är sådan som MoveByBike är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-01.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike fortsätter att expandera – öppnar ännu en cityhubb i Stockholm

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) fortsätter att expander och meddelar idag att Bolaget kommer att öppna en ny cityhubb i Stockholm. Den nya cityhubben kommer utöka och bredda upptagningsområdet i Stockholm. Avtalet börjar att gälla från december 2021. ”Den nya cityhubben täcker ett bredare geografiskt område och gör oss redo för 2022 tillväxtresa”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.  

En bild som visar karta

Automatiskt genererad beskrivning

MoveByBike har under 2021 jobbat aktivt med att finna nya samarbetspartners samt att öka kundbasen för att på så sätt expandera. I slutet av november kunde Bolaget meddela att de har uppnått sitt mål gällande antal nyproducerade cyklar för 2021. Nu kan Bolaget meddela att de har signerat ett avtal om att öppna en ny cityhubb i Stockholm. Den nya cityhubben kommer att utöka och täcka nya upptagningsområden i centrala och norra Stockholm. Avtalet träder i kraft i december 2021. Via den nya cityhubben kommer Bolaget att kunna sköta distribution och logistik samt service av sina cyklar. Den nya cityhubben kommer att vara bemannad från januari 2022 och har möjlighet att producera dubbel volym av leverans jämfört med Bolagets andra cityhubb i Stockholm. Vidare har den nya cityhubben även möjlighet att ta emot och lossa större lastbilar med inkommande gods för vidare distribution.

”En målsättning för MoveByBike under 2021 har varit att öppna en ny cityhubb i en stad där vi redan är aktiva. Detta för att bredda geografiskt samt öka upptagningsområdet. Jag kan idag meddela att ett avtal är signerat och en ny cityhubb kommer att öppnas i Stockholm. Detta är helt i linje med vår expansion mot e-handeln då det kommer ge oss möjlighet att utöka vårt geografiska område i Stockholm och göra oss redo för 2022 tillväxtresa. Vidare är den nya cityhubben otroligt viktig för oss för att fortsätta expandera. Cityhubben har möjlighet till dubbelt så många cyklar jämfört med vår andra Stockholmshubb samt att lokalen är lättare att nå för större lastbilar med inkommande gods”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.  

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike Europe AB utökar sitt samarbete med Budbee AB

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget tillsammans med Budbee AB (”Budbee”) har kommit överens om att utöka sitt samarbete. Utökningen innebär att bolagen kommer dubbla volymen för samarbete i Malmöregionen. 

En bild som visar text, utomhus

Automatiskt genererad beskrivning

Under augusti 2021 ingick MoveByBike och Budbee ett samarbetsavtal som innebar att bolagen gick in med gemensamma krafter för att täcka de miljö-zoner som Budbee är verksamma på idag. Samarbetet startades i Malmöregionen i september 2021 med avsikten för att sedan fortsatt expandera tillsammans. MoveByBike kan idag meddela att Bolaget tillsammans med Budbee har kommit överens om att utöka samarbetet genom att dubbla volymen i Malmöregionen.

”Vårt samarbete med Budbee har sedan start varit en succé och vi har nu tillsammans kommit överens om att utöka samarbetet genom att dubbla volymen i Malmöregionen. Utökningen innebär att MoveByBike nu går från att ha två aktiva cyklar till fyra aktiva cyklar för att stötta Budbees verksamhet. Samarbetet ger oss möjligheten att tillsammans med Budee kunna erbjuda ännu fler kunder en helt miljövänlig leverans. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Budbee där vi kommer att fortsätta utöka vårt samarbete i hög takt”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

”Vi är mycket glada över att kunna utöka samarbetet med MoveByBike och erbjuda ännu fler av våra kunder miljövänliga leveranser. Samarbetet med MoveByBike har gett oss goda förutsättningar till att nå vårt mål om att erbjuda helt fossilfria och kostnadseffektiva leveranser. När vi nu tillsammans utökar vårt samarbete blir dessa förutsättningar ännu bättre”, säger Pontus Håstlund, Nordic General Manager, Budbee.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

För mer information om Budbee, vänligen kontakta

Anne Sonne, VP OF COMMUNICATIONS

Telefon: +46 8-122 503 40

E-post: • ann.sonne@budbee.com

Hemsida: www.budbee.com

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike Europe AB utökar sitt samarbete med Budbee AB

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget tillsammans med Budbee AB (”Budbee”) har kommit överens om att utöka sitt samarbete. Utökningen innebär att bolagen kommer dubbla volymen för samarbete i Malmöregionen samt utöka till Göteborg. 

Under augusti 2021 ingick MoveByBike och Budbee ett samarbetsavtal som innebar att bolagen gick in med gemensamma krafter för att täcka de miljö-zoner som Budbee är verksamma på idag. Samarbetet startades i Malmöregionen i september 2021 med avsikten för att sedan fortsatt expandera tillsammans. MoveByBike kan idag meddela att Bolaget tillsammans med Budbee har kommit överens om att utöka samarbetet genom att dubbla volymen i Malmöregionen samt utöka till Göteborg.

”Vårt samarbete med Budbee har sedan start varit en succé och vi har nu tillsammans kommit överens om att utöka samarbetet genom att dubbla volymen i Malmöregionen samt utöka till Göteborg. Utökningen av samarbetet ger oss möjligheten att tillsammans med Budee kunna erbjuda ännu fler kunder en helt miljövänlig leverans. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Budbee där vi kommer att fortsätta utöka vårt samarbete i framtiden”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

”Vi är mycket glada över att kunna utöka samarbetet med MoveByBike och erbjuda ännu fler av våra kunder miljövänliga leveranser. Samarbetet med MoveByBike har gett oss goda förutsättningar till att nå vårt mål om att erbjuda helt fossilfria och kostnadseffektiva leveranser. När vi nu tillsammans utökar vårt samarbete blir dessa förutsättningar ännu bättre”, säger XX, XX Budbee.

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22/11 2021.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

För mer information om Budbee, vänligen kontakta

Anne Sonne, VP OF COMMUNICATIONS

Telefon: +46 8-122 503 40

E-post: • ann.sonne@budbee.com

Hemsida: www.budbee.com

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.