MoveByBike avslutar samarbetet med Foodora

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) har beslutat att avsluta sitt samarbete med Foodora AB (”Foodora”) till följd av dålig lönsamhet och bristande arbetsmiljö. Efter konkursen av dotterbolaget Bzzt Stockholm AB tog MoveByBike över den operativa verksamheten för leveranserna. Dock har Bolaget nu, kort efter övertagandet, beslutat att helt dra sig ur samarbetet.

MoveByBikes omsättning för Foodora uppgår till cirka 0,5 mkr per månad. Det operativa resultatet kommer att förbättras med 0,2 mkr per månad till följd av den nu avslutade affären.

Beslutet grundar sig framförallt i den dåliga lönsamheten, men också i avsaknaden av grundläggande utrustning och den schemaläggning som krävs för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för MoveByBikes förare. Bolagets granskning av tillgängliga arbetskläder för uppdraget visar på brister i både kvalitet och anpassning efter olika väderförhållanden.

Foodora ansvarar för planeringen vilket kan ge förarna arbetspass kortare än tre timmar, det i sin tur skapar otrygghet för föraren, och MoveByBike får sämre kontroll om både arbetsmiljö och lönsamhet i affären. Bolaget har en policy om schemaläggning på 14-dagarsbasis, och fast lön som betalas ut till den anställde, vilket blir ohållbart i samarbetet med Foodora. 

Förhoppningen har varit att bygga ett partnerskap som gynnar båda parter och förbättrar förutsättningarna för förarna. Detta har inte lyckats, varför MoveByBike nu väljer att avsluta samarbetet.

”Det är vårt ansvar att förarna har alla verktyg som krävs för ett tryggt arbetspass. Vi ser betydande brister i Foodoras rutiner där våra förare riskerar sin arbetsmiljö. Vägen mot lönsamhet är riktningen på vår karta och detta partnerskapet styr åt motsatt håll, varför vi har beslutat att avsluta samarbetet”, förklarar Lisette Hallström, VD MoveByBike.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Denna information är sådan som MoveByBike är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-25.

MoveByBike tecknar reklamavtal med CWS.

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett reklamavtal med CWS Sweden AB (”CWS”). CWS är marknadsledande inom tvätt av bland annat arbetskläder och verksamma på flera orter i Sverige. 

MoveByBike har sedan november 2023 levererat delar av CWS tvättleveranser i Malmö. Nu utökas samarbetet med en reklamkampanj på bolagets lastcyklar.  

”MoveByBike rör sig i de områden som är intressanta för oss, med många nya potentiella kunder. Att både leverera med, och synas på MoveByBikes elcyklar är helt i linje med de hållbarhetsmål CWS har”, säger Jesper Tapper, Projektledare, CWS.

MoveByBike erbjuder annonsytor utmed cykelskåpens långsidor med möjlighet till exponering även på skåpens tak. Med cyklarnas intensiva närvaro i storstädernas centrala delar skapar detta en attraktiv reklamplats vilket CWS tagit fasta på.

”Vi har haft en väldigt fin start med CWS och är stolta över att vara deras val vid övergången till mer hållbara leveranser. Att de nu väljer att synas med reklam på våra skåp är ett kvitto dels på lyckat samarbete men också mervärdet cykelleveranserna ger”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

För mer information vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker med eldrivna lastcyklar med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.