MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett reklamavtal med CWS Sweden AB (”CWS”). CWS är marknadsledande inom tvätt av bland annat arbetskläder och verksamma på flera orter i Sverige. 

MoveByBike har sedan november 2023 levererat delar av CWS tvättleveranser i Malmö. Nu utökas samarbetet med en reklamkampanj på bolagets lastcyklar.  

”MoveByBike rör sig i de områden som är intressanta för oss, med många nya potentiella kunder. Att både leverera med, och synas på MoveByBikes elcyklar är helt i linje med de hållbarhetsmål CWS har”, säger Jesper Tapper, Projektledare, CWS.

MoveByBike erbjuder annonsytor utmed cykelskåpens långsidor med möjlighet till exponering även på skåpens tak. Med cyklarnas intensiva närvaro i storstädernas centrala delar skapar detta en attraktiv reklamplats vilket CWS tagit fasta på.

”Vi har haft en väldigt fin start med CWS och är stolta över att vara deras val vid övergången till mer hållbara leveranser. Att de nu väljer att synas med reklam på våra skåp är ett kvitto dels på lyckat samarbete men också mervärdet cykelleveranserna ger”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

För mer information vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker med eldrivna lastcyklar med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.