MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) har beslutat att avsluta sitt samarbete med Foodora AB (”Foodora”) till följd av dålig lönsamhet och bristande arbetsmiljö. Efter konkursen av dotterbolaget Bzzt Stockholm AB tog MoveByBike över den operativa verksamheten för leveranserna. Dock har Bolaget nu, kort efter övertagandet, beslutat att helt dra sig ur samarbetet.

MoveByBikes omsättning för Foodora uppgår till cirka 0,5 mkr per månad. Det operativa resultatet kommer att förbättras med 0,2 mkr per månad till följd av den nu avslutade affären.

Beslutet grundar sig framförallt i den dåliga lönsamheten, men också i avsaknaden av grundläggande utrustning och den schemaläggning som krävs för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för MoveByBikes förare. Bolagets granskning av tillgängliga arbetskläder för uppdraget visar på brister i både kvalitet och anpassning efter olika väderförhållanden.

Foodora ansvarar för planeringen vilket kan ge förarna arbetspass kortare än tre timmar, det i sin tur skapar otrygghet för föraren, och MoveByBike får sämre kontroll om både arbetsmiljö och lönsamhet i affären. Bolaget har en policy om schemaläggning på 14-dagarsbasis, och fast lön som betalas ut till den anställde, vilket blir ohållbart i samarbetet med Foodora. 

Förhoppningen har varit att bygga ett partnerskap som gynnar båda parter och förbättrar förutsättningarna för förarna. Detta har inte lyckats, varför MoveByBike nu väljer att avsluta samarbetet.

”Det är vårt ansvar att förarna har alla verktyg som krävs för ett tryggt arbetspass. Vi ser betydande brister i Foodoras rutiner där våra förare riskerar sin arbetsmiljö. Vägen mot lönsamhet är riktningen på vår karta och detta partnerskapet styr åt motsatt håll, varför vi har beslutat att avsluta samarbetet”, förklarar Lisette Hallström, VD MoveByBike.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Denna information är sådan som MoveByBike är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-25.