MovebyBike AB tecknar kollektivavtal

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget tecknat kollektivavtal för sina förare med Transportarbetareförbundet.

Bolaget har under närmare tre års tid haft dialog med Transportarbetareförbundet för att finna grunden för ett gemensamt avtal för cykellogistik. Avtalet är en stor seger för MoveByBike AB som jobbat hårt för att skapa stabilitet och trygghet i form av tydliga avtal för sina medarbetare. Bolaget, som är Sveriges ledande leverantör av cykellogistik går nu i bräschen för att skapa ansvarsfulla ramar för sina anställda. Kollektivavtalet aktiverar, breddar och öppnar upp Bolagets möjligheter till avtalsdialoger som tidigare inte varit tillgängliga. Detta gynnar inte bara Bolagets medarbetare utan också MoveByBike som organisation då detta är en kvalitetsstämpel på bolagets riktning framåt. Initialt gäller avtalet Malmö och kommer efter fortsatt förhandling rullas ut även nationellt.

”Våra medarbetare är det absolut viktigaste vi har. Med blandad bakgrund, språk och kultur blir deras trygghet och utveckling helt avgörande för det MoveByBike vi bygger tillsammans. Kollektivavtalet skapar en stabilitet för dem på arbetsmarknaden, tydligare riktlinjer, vilket i sin tur ger upphov till färre oklarheter och bättre kommunikation både internt & externt. Detta är en kvalitetsstämpel vi är otroligt stolta över.” Säger Lisette Hallström, VD MoveByBike AB

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2022.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD
Telefon: +46 (0) 76 020 20 96
E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.