MoveByBike Europé AB uppdaterar sin rapportkalender avseende årsstämma.

MoveByBike Europé AB (Publ):s (“MoveByBike” eller “Bolaget”) uppdaterar sin rapportkalender för 2023 med datum för årsstämman. Stämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Byggmästaregatan 3 i Malmö kl 10:00 den 15 juni 2023.

MoveByBike Europé AB (Publ):s (“MoveByBike” eller “Bolaget”) uppdaterar sin rapportkalender avseende 2023 med datum för årsstämman. Stämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Byggmästaregatan 3 i Malmö kl 10:00 den 15 juni 2023.

Årsredovisningen kommer att göras tillgänglig fyra veckor innan stämman och finnas tillgänglig i bolaget på Bolagets kontor i Malmö samt på Bolagets hemsida (www.movebybike.se)

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike Europe AB offentliggör bokslutskommuniké för 2022

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike”) offentliggör härmed bokslutskommuniké avseende 2022. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.movebybike.se). Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén.

Tolv månader (2022-01-01 – 2022-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 16 701 (26 233) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -12 135 (-8 758) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,48 (-1,23) SEK.
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 1 026 (6 882) TSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till 18% (42%).

Fjärde kvartalet (2022-10-01 – 2022-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 949 (5 935) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3 187 (-2 885) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,39 (-0,35) SEK.
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 1 026 (6 882) TSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till 18% (42%).

Väsentliga händelser under perioden 

 • Den 25 oktober tecknar MoveByBike avtal med Airmee AB.
 • Den 27 oktober ingår MoveByBike avtal med Brizo AB.
 • Den 16 november tecknar MoveByBike AB förlängt avtal gällande måltidstransporter för Stockholms stad. 
 • Den 29 november ingår MoveByBike avtal med HelloFresh Sweden AB.
 • Den 1 december beslutade bolagsstämman om företrädesemission med 6 548 560 aktier som tillför bolaget 5,2 MSEK.
 • Den 30 december meddelar MoveByBike att företrädesemissionen kraftigt övertecknats på 156%.

Väsentliga händelser efter perioden

 • I januari slutfördes företrädesemissionen och bolaget tillfördes 5,2 MSEK.
 • Den 17 januari etablerar MoveByBike kyllager och expanderar inom matkassesektorn.
 • Den 8 februari utökar MoveByBike med ytterligare 10 cyklar i fortsatt tillväxt.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike AB utökar med ytterligare 10 nya cyklar. 

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att cykelflottan utökas med 10 nya transportcyklar för citysmart last mile. Stor efterfrågan på hållbara cityleveranser banar vägen och lastcyklarna tas i bruk omgående.   

MoveByBike har etablerat sig som en av Nordens främsta aktörer för last mile. Med sina miljövänliga eltransportcyklar levererar bolaget ända fram till mottagarens dörr. Följden av större volymer och flertalet nytecknade avtal gör att Bolaget nu väljer att utöka flottan. De nytillverkade cyklarna, som är de främsta på marknaden, börjar rulla på stadens gator redan idag. Utökningen av fordonsflottan innebär att MoveByBike nu bidrar till att skapa mer plats i stadskärnan genom leveranser med hållbara och utsläppsfria cyklar. 

”Att vi utökar cykelflottan kommer naturligt med ökad volym, nytecknade avtal och hög efterfrågan på hållbara leveranser. Vi ser dag för dag hur kartan gällande transporter ritas om och hur kraven för innerstaden förändras. Vi går mot fler bilfria zoner och cykeln kommer fortsatt ta allt större plats. Att vara en viktig del i förändringen och bidra till en ökad närvaro av cykeltransporter i innerstaden är en del av MoveByBikes vision för en hållbar stad. säger Lisette Hallström, VD MoveByBike”

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.