MoveByBike Europe AB (”MoveByBike”) offentliggör härmed bokslutskommuniké avseende 2022. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.movebybike.se). Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén.

Tolv månader (2022-01-01 – 2022-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 16 701 (26 233) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -12 135 (-8 758) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,48 (-1,23) SEK.
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 1 026 (6 882) TSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till 18% (42%).

Fjärde kvartalet (2022-10-01 – 2022-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 949 (5 935) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3 187 (-2 885) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,39 (-0,35) SEK.
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 1 026 (6 882) TSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till 18% (42%).

Väsentliga händelser under perioden 

 • Den 25 oktober tecknar MoveByBike avtal med Airmee AB.
 • Den 27 oktober ingår MoveByBike avtal med Brizo AB.
 • Den 16 november tecknar MoveByBike AB förlängt avtal gällande måltidstransporter för Stockholms stad. 
 • Den 29 november ingår MoveByBike avtal med HelloFresh Sweden AB.
 • Den 1 december beslutade bolagsstämman om företrädesemission med 6 548 560 aktier som tillför bolaget 5,2 MSEK.
 • Den 30 december meddelar MoveByBike att företrädesemissionen kraftigt övertecknats på 156%.

Väsentliga händelser efter perioden

 • I januari slutfördes företrädesemissionen och bolaget tillfördes 5,2 MSEK.
 • Den 17 januari etablerar MoveByBike kyllager och expanderar inom matkassesektorn.
 • Den 8 februari utökar MoveByBike med ytterligare 10 cyklar i fortsatt tillväxt.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.