MoveByBikes VD Lisette Hallström har informerat styrelsen i MoveByBike Europe AB att hon önskar lämna sin roll. Lisette Hallström kommer att frånträda som VD, men är kvar i bolaget fram till den 31 augusti 2024 och nomineras samtidigt till bolagets styrelse. Bolagets affärsutvecklingschef Fredrik Videlycka, tidigare VD på Bzzt Stockholm AB, kliver in som interim VD. 

”Lisette har genom sitt ledarskap och engagemang spelat en mycket viktig roll i att under drygt fem år framgångsrikt utveckla MoveByBike Europe och ta bolaget till sin nuvarande starka position på marknaden,” säger styrelsens ordförande Sven Wolf. ”Lisette personifierar Bolagets värderingar och under hennes tid som VD har vi sett imponerande tillväxt och finansiella resultat. Bolaget är väl positionerat för fortsatt värdeskapande för aktieägare likväl som för kunder, och jag och övriga styrelsen har verkligen uppskattat att arbeta med Lisette.”

Fredrik, som tidigare har haft ledande roller hos Bzzt i Sverige och Savolax Eurofish AB, jobbar redan i nuvarande företagsledning som affärsutvecklingschef. Med omfattande erfarenheter från affärsutveckling, operativ drift och verksamhetsutveckling inom logistik och industri är Fredrik väl rustad att leda MoveByBike genom en period av konsolidering och tillväxt. Hans förmåga att genomföra strategiska förändringar och innovation har upprepade gånger visat sig vara en tillgång för de organisationer han arbetat inom. Vi ser fram emot hur Fredriks ledarskap och strategiska färdigheter kommer bidra till att driva vår expansion inom last mile mobility-logistik. 

Styrelsen kommer nu att initiera processen för att rekrytera en ersättare. Lisette Hallström kommer att fortsätta i bolaget och arbeta parallellt med interim VD för överlämning  till och med den 31 augusti 2024.

”Jag är extremt tacksam över att ha fått möjlighet att spendera min karriär så här långt inom detta fantastiska bolag, så det har inte varit ett lätt beslut”, säger Lisette Hallström. ”MoveByBike består  av människor  som ständigt alltid letar efter nya och bättre tillvägagångssätt. Jag tror att detta är en bra tidpunkt att hitta en ny VD. Min plan kommer fortsätta inom logistik och hållbarhet efter att jag lämnar Bolaget, men jag kommer att fortsatt fokusera på styrelsearbete och rådgivande tillsammans med MoveByBike. Jag är alldeles för nyfiken för att inte fortsätta att utmana mig själv.”

”Jag är djupt hedrad över det förtroende som ordföranden och styrelsen har visat mig genom att välja mig som interims VD för MoveByBike”, säger Fredrik Videlycka. ”Med min bakgrund inom ledarskap och affärsutveckling inom logistiksektorn är jag entusiastisk inför möjligheten att bidra till företagets fortsatta tillväxt och innovation. Jag ser stora möjligheter för MoveByBike att stärka sin position som ledare inom hållbar stadslogistik. Tillsammans med ett talangfullt team, kommer vi att arbeta för att inte bara möta, utan överträffa våra kunders förväntningar och på så sätt driva på utvecklingen mot en mer hållbar och effektiv framtid. Jag ser fram emot att samarbeta med alla våra partners och intressenter för att skapa bestående värde och påverka vår bransch positivt.”

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Fredrik Videlycka, Interim VD

Telefon: +46 (0) 76 329 79 40  

E-post: fredrik.videlycka@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker med eldrivna lastcyklar med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.