MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett löpande avtal med mikromobilitetsföretaget Lime, en etablerad aktör med elsparkcyklar i Sverige där MoveByBike kommer vara en betydande del av deras logistikkedja för att säkerställa hög tillgänglighet via sina city-hubbar. Samarbetet träder i kraft i juli 2022.

MoveByBike fortsätter att knyta nya avtal med samarbetspartners som en viktig del av Bolagets tillväxtstrategi. I dagsläget har MoveByBike samarbete med både Voi och mikromobilitetsföret Dott. Bolaget assisterar företagen med att ladda utbytbara batterier till deras elsparkcyklar via Bolagets egna city-hubbar. Nu kan Bolaget meddela att de har signerat ett nytt löpande avtal med Lime som avser även dem är väletablerade på den svenska marknaden.

Limes uppdrag är att bygga en framtid där transporter är delade, prisvärda och utsläppsfria. Som världens största leverantör av delade elfordon samarbetar Lime med städer för att distribuera elektriska cyklar och elsparkcyklar. Lime blev utsett av Time Magazine till ett av världens 100 mest inflytelserika företag år 2021 och företaget har möjliggjort mer än 250 miljoner resor i fler än 200 städer på hela fem kontinenter, och bidrar till den nya generationen av hållbara alternativ till bilägande. Avtalet mellan MoveByBike och Lime gäller initialt Stockholm och träder i kraft under juli 2022.
”Vi är glada för vårt nya avtal med Lime, det påvisar en tydlig kvalitetsstämpel och position för MoveByBike. Lime är en internationell aktör som är etablerad i flera storstäder i Europa och även väletablerad i Sverige, de har nu valt oss för att tillgodose deras logistik med hjälp av våra city-hubbar. Idag assisterar vi både Voi & Dott med batteribyten på deras elsparkcyklar och vi är nöjda med att nu expandera den delen av vår verksamhet vilket går i linje vår tillväxtresa,” säger Lisette Hallström, VD MoveByBike