Styrelse och ledning

Behdad Ansari – Styrelseordförande sedan 2019
Behdad Ansari, född 1981, är en erfaren entreprenör inom IT. Ansari är idag aktiv som styrelseledamot i bland annat DAMS NORDIC AB samt ledamot och VD i Devoote AB. Ansari äger 100 procent av DAMS NORDIC AB som i sin tur har ett innehav i Bolaget som uppgår till cirka 23,15 procent. Behdad Ansari är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Johan Vedin – Styrelseledamot sedan 2015
Johan Vedin, född 1961, är produktionschef och grundare av MoveByBike. Vedin har lång erfarenhet av chefsroller inom snabbväxande logistik- och transportföretag. Vedins innehav i Bolaget uppgår till cirka 15,36 procent. Johan Vedin är beroende i förhållande till bolaget och i förhållande till bolagets större ägare.

Nils Vedin – Styrelseledamot sedan 2015
Nils Vedin, född 1991, är tillsammans med sin far Johan Vedin grundare av MoveByBike. Vedin har bred erfarenhet inom cykelutveckling och arbetar idag som trafikledare i Bolaget. Vedins innehav i Bolaget uppgår till cirka 10,70 procent. Nils Vedin är beroende i förhållande till bolaget och i förhållande till bolagets större ägare.

Jan Barchan – Styrelseledamot sedan 2019
Jan Barchan, född 1946, är en erfaren entreprenör med en lång meritlista från flera växande bolag. Barchan är aktiv i ett flertal olika bolag, bland annat som VD i Briban Invest AB och Utvecklingsaktiebolaget Laburnum. Barchan äger 100 procent av Briban Invest AB som i sin tur har ett innehav i Bolaget som uppgår till cirka 23,62 procent. Jan Barchan är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Anders Holm – Styrelseledamot sedan 2019
Anders Holm, född 1963, är entreprenör med lång erfarenhet inom ett stort antal små och medelstora bolag. Idag är Holm aktiv som bland annat styrelseordförande i Lyckegård Group AB, Kullander i Sverige AB, Qeep Sverige AB, Securifid AB samt som VD i Aqilles Invest AB. Holm äger 40 procent av Aqilles Invest Venture AB som i sin tur har ett innehav i Bolaget som uppgår till cirka 8,65 procent. Anders Holm är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Lisette Hallström – VD sedan 2020
Lisette Hallström, född 1980, är VD i Bolaget och har lång erfarenhet från arbete inom logistik. Tidigare har Hallström bland annat arbetat som verksamhetschef för etablerade logistikbolag som Jetpak, NH Logistics, PostNord m.fl. Lisette Hallström är beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

David Folkesson – Extern CFO sedan 2019
David Folkesson, född 1980, har i 15 år arbetat inom revision, redovisning och ekonomistyrning med fokus på lönsamhet och driver idag konsultbolaget D Folkesson Consulting AB sedan 2017 där han agerar CFO på konsultbasis.

MoveByBike
+46 40 616 06 55
info@movebybike.se

Byggmästaregatan 3
211 30 Malmö
Sweden

Malmö
+46 40 616 06 55
malmo@movebybike.se

Göteborg
+46 40 616 06 55
goteborg@movebybike.se

Stockholm
+46 40 616 06 55
stockholm@movebybike.se