MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget vunnit direktupphandlingen gällande projektet för cykeltransporter i Eskilstuna kommun (”Eskilstuna” eller ”kommunen”). Upphandlingen innebär en utökning för Bolagets verksamhet samt en etablering i Eskilstuna. 

Eskilstuna kommun har länge haft stort fokus på hållbarhet och miljöarbete med huvudmålet att vara klimatpositivt 2045 och med delmålet att minska utsläpp av växthusgaser med 80 procent mellan år 2020 och 2030. Som en del av arbetet väljer nu kommunen att påbörja ett pilotprojekt med cykeltransporter där MoveByBike blir ansiktet utåt. Syftet är att finna nya lösningar för intern logistik och därigenom bidrar till klimatarbetet med minskade utsläpp. Detta innebär att MoveByBike kommer föra statistik över bland annat cyklade kilometer och rutterna cyklarna tar.  Detta kommer ge kommunen en tydlig bild över cykeltransportens effektivitet och vilka möjligheter som faktiskt finns när nytänkande logistik införs. 

Pilotprojektet mellan MoveByBike och Eskilstuna kommun pågår under tre månader, med start i september, och har ett värde på 700 000 kr. Projektet innebär att MoveByBike under perioden kommer öppna en filial i Eskilstuna med cyklar och personal som levererar och hämtar upp gods fem dagar i veckan. 

”Eskilstuna kommun har höga miljö- och klimatmål och det känns otroligt bra och spännande att Omlastningscentralen nu kan bistå ytterligare i arbetet med att nå dessa. Vi har länge haft ambitionen att testa vissa av våra transporter via cykel och nu kan vi äntligen köra i gång. Det kommer bidra till en bättre miljö men också säkrare vägar med färre tunga transporter”, säger Jonathan Vallejo Caicedo, enhetschef på kommunens distributionscentral Omlastningscentralen. 

”Vi är enormt stolta över att vara Eskilstuna kommuns partner i detta viktiga pilotprojekt. Kommunen tar verkligen ett krafttag kring sitt miljöarbete och ser vilka möjligheter som finns med cykeltransporter. Vi vet av erfarenhet att resultatet kommer visa på cykelns överlägsenhet vad gäller effektivitet och ruttplanering. Miljövinsterna är givetvis enorma och vi hoppas att fler kommuner vågar ta efter Eskilstunas initiativ och utmana traditionell logistik. Att bryta ny mark, i ny kommun är en del av MoveByBikes framtidsplan och vi ser fram emot att påbörja projektet”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike. 

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2023.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

______________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.