MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett reklamavtal med Pressen Morgontjänst KB (”Premo). Premo är verksamma inom morgontidiga tidningsleveranser samt hemleveranser för e-handel, dag och kvällstid. Avtalet innebär att MoveByBikes cyklar pryds av reklam från Premo. 

Reklamen rullar i Stockholm med fokus på Södermalm, Norrmalm, Östermalm och Kunsholmen. Reklamsamarbetet är en utökning av det nytecknade avtalet där MoveByBike kommer sköta delar av Premos hemleveranser i Stockholm. Reklamen syns på cyklarnas skåp under en tvåveckorsperiod med möjlighet till förlängning. 

MoveByBike erbjuder i dagsläget annonsytor utmed cykelskåpens långsidor med möjlighet till exponering även på skåpens tak. Med cyklarnas intensiva närvaro i storstädernas centrala delar skapar detta en attraktiv reklamplats.  

”Skåpen på våra cyklar har verkligen kommit att bli en hot spot för reklam. Att Premo nu väljer att synas med oss i Stockholm är ett roligt startskott på samarbetet där vi också levererar till delar av deras e-handelskunder”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

______________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.