MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) har ingått ett samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (”KTH”) som innebär att mätsensorer placerats ut på Bolagets cyklar.

Som en del av Projektet ”Stockholm heat” cyklar MoveByBike nu med sensorer placerade på cykelskåpens tak med syfte att mäta värmen på stadens gator. Projektet är en del av det övergripande samarbetet mellan KTH, MIT Massachusetts Institute of Technology och Stockholms stad, inom Senseable Stockholm Lab, ett forskningscenter etablerat vid KTH som sammanför banbrytande forskning om städer, IoT och AI. Datainsamlingen är planerad att pågå under fyra månader och avslutas i september 2024. 

Syftet med sensorerna är att i kombination med befintliga data om skog och andra trädbevuxna habitat mäta marktemperatur för att bedöma de hyperlokala fördelarna med stadsgrönska och hur dessa kan motverka hälsopåverkan av värmeböljor. 

”Det känns både viktigt och roligt att kunna bidra i ett projekt med syfte att förbättra stadsplaneringen och lyfta vikten av stadsgrönska,” säger Lisette Hallström, VD MoveByBike

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker med eldrivna lastcyklar med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.