MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) fortsätter att expander och meddelar idag att Bolaget kommer att öppna en ny cityhubb i Stockholm. Den nya cityhubben kommer utöka och bredda upptagningsområdet i Stockholm. Avtalet börjar att gälla från december 2021. ”Den nya cityhubben täcker ett bredare geografiskt område och gör oss redo för 2022 tillväxtresa”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.  

En bild som visar karta

Automatiskt genererad beskrivning

MoveByBike har under 2021 jobbat aktivt med att finna nya samarbetspartners samt att öka kundbasen för att på så sätt expandera. I slutet av november kunde Bolaget meddela att de har uppnått sitt mål gällande antal nyproducerade cyklar för 2021. Nu kan Bolaget meddela att de har signerat ett avtal om att öppna en ny cityhubb i Stockholm. Den nya cityhubben kommer att utöka och täcka nya upptagningsområden i centrala och norra Stockholm. Avtalet träder i kraft i december 2021. Via den nya cityhubben kommer Bolaget att kunna sköta distribution och logistik samt service av sina cyklar. Den nya cityhubben kommer att vara bemannad från januari 2022 och har möjlighet att producera dubbel volym av leverans jämfört med Bolagets andra cityhubb i Stockholm. Vidare har den nya cityhubben även möjlighet att ta emot och lossa större lastbilar med inkommande gods för vidare distribution.

”En målsättning för MoveByBike under 2021 har varit att öppna en ny cityhubb i en stad där vi redan är aktiva. Detta för att bredda geografiskt samt öka upptagningsområdet. Jag kan idag meddela att ett avtal är signerat och en ny cityhubb kommer att öppnas i Stockholm. Detta är helt i linje med vår expansion mot e-handeln då det kommer ge oss möjlighet att utöka vårt geografiska område i Stockholm och göra oss redo för 2022 tillväxtresa. Vidare är den nya cityhubben otroligt viktig för oss för att fortsätta expandera. Cityhubben har möjlighet till dubbelt så många cyklar jämfört med vår andra Stockholmshubb samt att lokalen är lättare att nå för större lastbilar med inkommande gods”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.  

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.