MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett samarbetsavtal med Textilia Tvätt & Textilservice AB (”Textilia”). Samarbetsavtalet innebär att MoveByBike kommer få ansvar för delar av Textilia HoReCas leveranser i Malmö. Samarbetet planeras att starta den 19 maj 2022. 

En viktig del i MoveByBikes tillväxtstrategi är att hitta nya samarbetspartners som kompletterar befintligt leveransflöde. Både för att öka nyttjandegraden av våra cyklar samt expandera Bolaget och öka samt bredda kundbasen. Textilia HoReCa är ett affärsområde inom Textiliakoncernen med fokus på hotell, restaurang och catering. Samarbetet inleds i Malmöregionen med start i maj 2022, för att sedan ev. expandera till Göteborg.  

”Vi är otroligt glada över vårt samarbetsavtal med Textilia HoReCa som öppnar upp ett nytt segment för oss. Textilia är en ledande aktör inom tvätt och textilservice som leder utvecklingen av hållbara textilier och arbetar enligt en cirkulär affärsmodell. Deras filosofi harmoniserar med våra ambitioner och samarbetet är ytterligare ett kvitto på vår position där nya intressanta och spännande branscher tillsammans med oss vill bygga leveranserna av ”lastmile” mer hållbara i en allt grönare kedja i Sverige”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike. 

”Hållbarhet är en självklar del av vår affärsmodell där samarbetet med MoveByBike ger oss möjligheter att kunna leverera textilier till hotell och restauranger i Malmöregionen 100% klimatneutralt säger Casper Steino, affärschef Textilia HoReCa sydväst.

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2/11 2021.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

För mer information om Textilia Tvätt & Textilservice, vänligen kontakta

Casper Secher Steinø, Affärschef

Telefon: +46 (0) 72 404 43 65

E-post: casper.steino@textilia.se

Hemsida: www.textilia.se

_________________________________________________________________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.