MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett avtal med Airmiz AB (”Airmee”). Samarbetsavtalet innebär att logistikbolaget Airmee, verksamma inom logistiklösningar för e-handlare och MoveByBike går in med gemensamma krafter för att leverera med cykel.

Airmee är logistikboklaget som erbjuder kunden leverans till dörren på de tider som passar kunden bäst. Med start den 4 november är det MoveByBike som kommer leverera delar av Airmees leveranser med cykellogistik i Stockholm. Detta är ännu ett steg framåt i Bolagets tillväxtstrategi och ett viktigt avtal som innebär att Airmee och MoveByBike går in med gemensamma krafter för att ställa om till emissionsfria leveranser i Sverige. Samarbetets första etapp har ett initialt värde på 1,5–2,5 miljoner SEK per år och är ytterligare ett steg framåt i Bolagets tillväxtstrategi. Avtalet som inledningsvis rullar i Stockholm förväntas utökas ytterligare under kommande månader där MoveByBike kommer vara en viktig del i Airmees logistikkedja.

-MoveByBike har etablerat sig som den främsta aktören för miljövänlig cykellogistik och vi är otroligt stolta över att nu ingå samarbete med Airmee. Airmee strävar efter att erbjuda emissionsfria leveransalternativ, vilket går hand i hand med MoveByBikes ambitioner om en 100% miljövänlig leverans åt våra kunder. Samarbetet är ytterligare ett steg i vår expansionsfas, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD
Telefon: +46 (0) 76 020 20 96
E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se Hemsida: www.movebybike.se

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2022.

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.