MoveByBike Europe AB (”MoveByBike”) offentliggör härmed halvårsrapport avseende det första halvåret 2022. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.movebybike.se). Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten.

FÖRSTA HALVÅRET (2022-01-01 – 2022-06-30) 

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 9 061 (13 198) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -5 572 (-4 434 TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,68 (-0,72) SEK.
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 2 042 (11 071) TSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till 28% (48%).

ANDRA KVARTALET (2022-04-01 – 2022-06-30)  

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 794 (8 028) KSE.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2 125 (-1 215) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,18) SEK.
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 2 042 (11 071) TSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till 28% (48%).

Väsentliga händelser under perioden 

 • Den 1 januari öppnar MoveByBike ny cityhubb i Norra Stockholm.
 • Den 1 januari startar MoveByBike ett samarbetsavtal med Fruktbudet AB.
 • Den 24 februari startar MoveByBike ett samarbetsavtal med Dott E-Scooter AB.
 • Den 2 maj utökar MoveByBike avtalet med Fruktbudet. Dubblerar volymen i Malmö samt expanderar till Göteborg och Stockholm.
 • Den 19 maj startar MoveByBike ett samarbetsavtal med Textilia Tvätt & Textilservice AB
 • Den 1 juni startar en pilot gällande distribution med Martin & Servera AB

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta:

Lisette Hallström, VD

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Telefon: +46 76 020 20 96

www.movebybike.se

Om MoveByBike Europe AB

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27