MoveByBike Europe AB (”MoveByBike”) offentliggör härmed delårsrapport för tredje kvartalet avseende 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.movebybike.se). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA (2023-01-01 – 2023-09-30) 

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 14 900 (12 752) TSEK.

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till -10 616 (-8 662) TSEK.

• Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,72 (-1,10) SEK.*

• Koncernens kassa och bank uppgick till 82 (953) TSEK.

• Koncernens soliditet uppgick till -65% (11%).

TREDJE KVARTALET (2023-07-01 – 2023-09-30) 

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 374 (3 691) TSEK.

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till -4 367 (-3 396) TSEK.

• Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,27 (-0,42) SEK.*

• Koncernens kassa och bank uppgick till 82 (953) TSEK.

• Koncernens soliditet uppgick till -65% (11%).

Väsentliga händelser under perioden 

• Den 21 augusti tecknas avtal med brandingpartnern XL Outdoors

• Den 31 augusti tecknas förlängt avtal gällande Malmö med Linas matkasse. 

• Den 31 augusti tecknas avtal gällande Stockhom med Linas Matkasse.

• MoveByBike etablerar sig i Eskilstuna 

• MoveByBike upprättar kontrollbalansräkning

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.