Första kvartalet (2024-01-01 – 2024-03-31) 

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 812 (4 190) TSEK.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -19 995 (-3 375) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,60 (-0,27) SEK.*
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 383 (3 695) TSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till -28% (8%).
 • Rörelseresultatet tyngs av nedskrivning av aktier i dotterbolaget Bzzt AB med 10 MKR som följd av konkursen av Bzzt Stockholm AB

Väsentliga händelser under perioden 

 • PM Den 9 januari, dotterbolaget Bzzt Stockholm AB kallar till kontrollstämma. 
 • PM den 2 februari, dotterbolaget Bzzt Stocholm ansöker om konkrus.
 • PM den 26 februari, MoveByBike förvärvar Cross Messengers Town AB och Cykelbudspoolen Stockholm AB.
 • PM 5 mars, reklamavtal tecknas med CWS.
 • PM 25 mars, MoveByBike avslutar samarbetet med Foodora.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.