MoveByBike Europe AB (”MoveByBike”) offentliggör härmed bokslutskommuniké avseende 2023. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.movebybike.se). Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén.

Tolv månader (2023-01-01 – 2023-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 20 038 (16 701) TSEK.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -14 434 (-12 135) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,95 (-1,48) SEK.*
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 1 157 (1 026) TSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till 22% (18%).

Fjärde kvartalet (2023-10-01 – 2023-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 138 (3 949) TSEK.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -3 818 (-3 187) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,23 (-0,39) SEK.*
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 1 157 (1 026) TSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till 22% (18%).

Väsentliga händelser under perioden 

 • PM Den 3 oktober, tecknar avtal Med Pressen Morgontjänst KB. 
 • PM den 13 oktober, MoveByBike förvärvar Bzzt AB. 
 • PM den 2 november, avtal tecknas med CWS 
 • PM 7 november, reklamavtal tecknas med Pressen morgontjänst KB.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Dotterbolaget Bzzt Stockholm AB försätts i konkurs.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker med eldrivna lastcyklar med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.