MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget utökar samarbetsavtalet med Fruktbudet i Norden AB (”Fruktbudet”). Det utökade samarbetsavtalet innebär att MoveByBike kommer få ansvar för dubbel volym av Fruktbudets leveranser i Malmö, samt expanderar samarbetet även till Göteborg och Stockholm. Det utökade samarbetet startar den 2 maj 2022. 

En bild som visar person, utomhus, mark

Automatiskt genererad beskrivning

En viktig del i MoveByBikes tillväxtstrategi är att finna samarbetspartners som kompletterar befintligt leveransflöde för att på så sätt öka nyttjandegraden av våra cyklar samt expandera Bolaget och öka kundbasen. Fruktbudet levererar fruktkorgar och andra trivselprodukter till arbetsplatser i både Sverige och Danmark. Bolaget har 35 års erfarenhet på marknaden och över 7 000 bud levereras varje vecka. Det initiala samarbetet innebar att MoveByBike ansvarade för en viss del av Fruktbudets leveranser i Malmö. Samarbetet startade den 1 januari 2022, men utökas nu genom att dubbla volymen i Malmö samt expanderar till Göteborg och Stockholm.  

”Vi är otroligt glada över ett större samarbetsavtal med Fruktbudet. Fruktbudets ambition att vara det mest ansvarstagande företaget i deras bransch när det gäller miljöfrågor – går hand i hand med våra ambitioner. Det utökade samarbetet är ett tydligt bevis på att vi tillsammans kan göra skillnad och att fler ser fördelarna i att vara med på resan mot en hållbar och grön leveranskedja i Sverige”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike. 

”Fruktbudet vill leda utvecklingen och vara Sveriges mest miljö- och klimatmedvetna leverantör i fruktkorgsbranschen. Våra kunder har gett mycket positiv respons på samarbetet med MoveByBike som ger oss ännu bättre förutsättningar att nå målet. Vi ser fram emot att tillsammans bidra till en mer miljövänlig transport av fruktkorgar till arbetsplatserna i Sverige”, säger Lars Lindberg, VD Fruktbudet i Norden AB.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

För mer information om Fruktbudet, vänligen kontakta

Lars Lindberg, VD

Telefon: +46 (0) 73 988 27 98

E-post: lars.lindberg@fruktbudet.se

Hemsida: www.fruktbudet.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.