MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingår avtal med en av Sveriges största leverantör av matkassar – HelloFresh Sweden AB. Från och med januari 2023 kommer matkassar levereras snabbt och effektivt av Bolaget med emissionsfri cykellogistik, initialt till kunder i Malmö.

HelloFresh har etablerat sig som det främsta alternativet för en enklare vardag med leverans av färdigkomponerade middagar direkt till kundens dörr. Avtalet innebär att det blir MoveByBike som nu kommer leverera dessa kassar till hungriga kunder och med start i Malmö. Matkasseföretaget arbetar hårt med hållbarhet och kvalitet i innehållet av sina kassar och sluter nu cirkeln genom leveranser med effektiv, emissionsfri cykellogistik. Samarbetet påbörjas i januari 2023 då Bolagets transportcyklar kommer lastas med matkassar sju dagar i veckan. Värdet på avtalet gällande Malmö uppgår till 5-7MSEK per år och är ytterligare ett steg framåt i Bolagets tillväxtstrategi. 

”MoveByBike har åter igen visat att vi har vad som krävs för samarbete med de riktigt stora aktörerna inom livsmedel och e-handel. Avtalet bekräftar att våra cyklar har vad som krävs och att våra förare, med sin yrkesstolthet, levererar snabbt, effektivt och med kunden i fokus. Vi ser med glädje fram emot att påbörja samarbetet,” säger Lisette Hallström, VD MoveByBike

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2022.

_______________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.