Bzzt Stockholm AB, ett kommande dotterbolag till MoveByBike Europe AB har kallat till kontrollstämma.

Styrelsen i Bzzt Stockholm AB publicerade den 5/1-24 en kallelse till en första kontrollstämma.

Styrelsen i Bzzt Stockholm AB har konstaterat att bolagets egna kapital understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital och därmed kallat till kontrollstämma. 

”Bzzt Stockholm AB är ett dotterbolag till Bzzt AB som ägs till 73,84% där MoveByBike Europe AB tidigare meddelat i att ägarna till Bzzt ABs till 90% konverterat sina aktier till aktier i MoveByBike Europe AB, aktierna är dock inte tillträdda än. Det finns en fortsatt stark tro på koncernen från styrelse, ägare och ledning, vi kommer att arbeta aktivt för att genomföra rationaliseringar och för att säkra finansiering av kommande perioder för fortsatt utveckling av Bolaget.”  säger Lisette Hallström, VD MoveByBike

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.