Uppföljning avseende ramavtal för Stockholms stad

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) har tidigare kommunicerat att Bolaget nått framgångar i en offentlig upphandling avseende ramavtal för områden inom Stockholms stad. MoveByBike kan nu meddela att ingen aktör inkommit med överklagan på myndighetens beslut och att Bolaget således vunnit upphandlingen avseende måltidstransporter inom ett av områdena. Stockholms stad har informerat Bolaget att myndigheten hade ett tryckfel avseende det andra området som Bolaget tilldelats, och att tiden för överklagan för detta område därför förlängts till den 7 juni 2021.

SVERIGE – 2 juni 2021

Offentlig upphandling Stockholms stad
Då ingen aktör inkommit med överklagan avseende Stockholms stads beslut om att utse MoveByBike till måltidsleverantör inom området city, har Bolaget nu tilldelats upphandlingskontraktet som tecknas på två år, med möjlighet till förlängning om ytterligare 1+1 år. Beslutet som nu är klart avser ett av de två ansökta områdena inom Stockholms stad.

Det andra området som Bolaget tilldelats, som avser motsvarande uppdrag men inom ett annat område i Stockholms stad, har med anledning av ett tryckfel i myndighetens tilldelningsbeslut en förlängd överklagansperiod, som sträcker sig till den 7 juni 2021. Sker ingen överprövning kommer marknaden att informeras när avtal är tecknat.

Tillsammans beräknas tilldelningen för de två områdena vara värd cirka 4,5 MSEK under en tvåårsperiod.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta
Lisette Hallström, VD
Telefon: +46 (0) 76 020 20 96
E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se
Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike
MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike
+46 40 616 06 55
info@movebybike.se

Byggmästaregatan 3
211 30 Malmö
Sweden

Malmö
+46 40 616 06 55
malmo@movebybike.se

Göteborg
+46 40 616 06 55
goteborg@movebybike.se

Stockholm
+46 40 616 06 55
stockholm@movebybike.se