Uppföljning avseende ramavtal för Stockholms stad

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) har tidigare kommunicerat att Bolaget nått framgångar i en offentlig upphandling avseende ramavtal för områden inom Stockholms stad och vunnit upphandlingen avseende måltidstransporter inom ett av områdena.

SVERIGE – 9 juni 2021

I samband med tidigare pressmeddelande kommunicerades att Stockholm stad hade ett tryckfel avseende det andra området som Bolaget tilldelats och att tiden för överklagan för detta område därför förlängdes till den 7 juni 2021. MoveByBike kan idag meddela att ingen aktör har inkommit med överklagan på myndighetens beslut och att Bolaget således vunnit upphandlingen av det andra området.

Offentlig upphandling med Stockholm stad
Eftersom ingen aktör har inkommit med överklagan avseende Stockholms stads beslut om att utse MoveByBike till måltidsleverantör inom området Söderort, har Bolaget nu tilldelats upphandlingskontraktet som tecknas på 2 år, med möjlighet till förläning om ytterligare 1 + 1 år. Beslutet, som nu är avgjort, avser det ansökta området där tiden för överklagan förlängdes till 7 juni 2021 på grund av att Stockholm stad hade ett tryckfel.

Tillsammans beräknas avtalen uppgå till cirka 4,5 MSEK under en tvåårsperiod.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta
Lisette Hallström, VD
Telefon: +46 (0) 76 020 20 96
E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se
Hemsida: www.movebybike.se

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2021.

Om MoveByBike
MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike
+46 40 616 06 55
info@movebybike.se

Byggmästaregatan 3
211 30 Malmö
Sweden

Malmö
+46 40 616 06 55
malmo@movebybike.se

Göteborg
+46 40 616 06 55
goteborg@movebybike.se

Stockholm
+46 40 616 06 55
stockholm@movebybike.se