MoveByBike Europe AB utser Sedermera Fondkommission till finansiell rådgivare i avsikt att notera bolaget på Spotlight Stock Market

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike”) är ett svenskt transport- och logistikföretag som erbjuder en helt miljövänlig transport- och distributionstjänst och strävar efter att erbjuda det mest effektiva och miljövänliga logistikalternativen på marknaden. Bolaget meddelar idag att Sedermera Fondkommission utsetts som finansiell rådgivare i förberedelserna med avsikt att notera bolaget på Spotlight Stock Market.

SVERIGE – 12 maj 2021

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg.

MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel. Kommande expansion är tänkt att finansieras genom en emission inför notering på Spotlight Stock Market. I samband med kapitaliserings- och noteringsprocessen har bolaget tecknat ett avtal med Sedermera Fondkommission om att agera finansiell rådgivare.

Sedermera Fondkommission är en aktiv rådgivare inom segmentet mikro- och småbolag som hittills har varit finansiell rådgivare i cirka 100 noteringar och därtill genomfört cirka 300 kapitaliseringar av olika slag.

Lisette Hallström, VD för MoveByBike, kommenterar ”Vi ser fram emot att samarbeta med Sedermera Fondkommission för att tillsammans få de bästa förutsättningarna för en lyckad börsintroduktion. MoveByBike har en tydlig plats i både nutidens och framtidens logistik och har rätt förutsättningar att erbjuda en hållbar och miljövänlig leverans åt kunder. För att behålla vår positiva tillväxttakt och möjliggöra för expansion genomför vi nu en emission där Sedermeras expertis och engagemang understöder vår notering- och kapitaliseringsprocess.

För ytterligare information om MoveByBike kontaktas:
Lisette Hallström, VD, MoveByBike Europe AB
Email: lisette.hallstrom@movebybike.se
Tel: +46 (0) 76-020 20 96
www.movebybike.se

För ytterligare information om kapitaliseringen och noteringen kontaktas:
Sedermera Fondkommission
Email: info@sedermera.se
Tel: +46 (0) 40-615 14 10
www.sedermera.se

Om MoveByBike Europe AB
MoveByBike Europe AB är ett svenskt bolag som är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet. Bolaget erbjuder idag en helt miljövänlig leverans med hjälp av egenutvecklade eldrivna transportcyklar. Transportcyklarna har en högre effektivitet då de kan jobba på dubbel infrastruktur vilket möjliggör en flexibel transport och underlättar för bolaget att operera i storstäder där trafiken annars är ett problem. Vidare har bolaget samarbete med aktörer verksamma inom mikromobilitet där MoveByBike förser företagens elsparkcyklar och byter deras batterier. Via bolagets city-hubbar sker logistik- och distributionsarbete samt service av cyklar.

MoveByBike
+46 40 616 06 55
info@movebybike.se

Byggmästaregatan 3
211 30 Malmö
Sweden

Malmö
+46 40 616 06 55
malmo@movebybike.se

Göteborg
+46 40 616 06 55
goteborg@movebybike.se

Stockholm
+46 40 616 06 55
stockholm@movebybike.se