MoveByBike Europe AB tilldelas ramavtal för Stockholms stad

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”), som för närvarande genomför en nyemission inför notering på Spotlight Stock Market, kan idag meddela att Bolaget nått framgångar i en offentlig upphandling avseende ramavtal för områden inom Stockholms stad.

SVERIGE – 24 maj 2021

Offentlig upphandling Stockholms stad
Bolaget har tilldelats ramavtal som leverantör för måltidstransporter till två områden tillhörande Stockholms stad. Upphandlingskontraktet kommer att tecknas på två år, med möjlighet till förlängning av ytterligare 1+1 år. Denna tilldelning beräknas vara värd cirka 4,5 MSEK under en tvåårsperiod.

Det ska understrykas att från det att den upphandlande myndigheten meddelat tilldelningsbeslut råder avtalsspärr under tio dagar, vilket innebär att upphandlingsbeskedet kan komma att överklagas av någon annan anbudsgivare. Om så sker kommer MoveByBike snarast att meddela detta till marknaden. Sker ingen överprövning kommer marknaden att informeras när avtal är tecknat.

VD Lisette Hallström kommenterar
”Vi är glada och stolta att tilldelas avtal med en av de befintliga kunder vi tidigare agerat underleverantör till, vi tackar Stockholms Stad för förtroendet och möjligheten att tillsammans skapa en renare stad som rör sig i harmoni med människorna.”

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta
Lisette Hallström, VD
Telefon: +46 (0) 76 020 20 96
E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se
Hemsida: www.movebybike.se

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2021.

Om MoveByBike
MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike
+46 40 616 06 55
info@movebybike.se

Byggmästaregatan 3
211 30 Malmö
Sweden

Malmö
+46 40 616 06 55
malmo@movebybike.se

Göteborg
+46 40 616 06 55
goteborg@movebybike.se

Stockholm
+46 40 616 06 55
stockholm@movebybike.se