MoveByBike Europe AB tecknar avtal med DIPP-R AB

Det miljövänliga logistik- och transportbolaget MoveByBike Europe AB (”MoveByBike”) har tecknat ett samarbetsavtal med DIPP-R AB (”DIPP-R”). DIPP-R utvecklar, producerar och tillhandahåller ett leveranssystem som möjliggör en miljövänlig och kostnadseffektiv ”last-mile” leverans i stadsmiljöer. Samarbetet planeras att starta under augusti 2021.

SVERIGE – 20 augusti 2021

En viktig del i MoveByBikes tillväxtstrategi är att finna nya samarbetspartners för att på så sätt expandera sig på marknaden och få en ökad kundbas. DIPP-R utvecklar, producerar och tillhandahåller leveranssystem, i form av mobila micro-hubbar, som ska effektivisera den sista leveranssträckan i en leveranskedja (last-mile delivery). Samarbetsavtalet innebär att MoveByBike erhåller ett DIPP-R last-mile leveranssystem skräddarsytt för MoveByBikes verksamhet samt att med gemensamma krafter verka för att etablera nästa generations last-mile delivery system för kostnadseffektiva och miljövänliga leveranser i städer och tätorter. Samarbetsavtalet planeras att starta under augusti 2021.

”Vi är mycket glada över detta samarbetsavtal med DIPP-R. DIPP-R arbetar för en mer miljövänlig och ekonomisk hållbar leveranstjänst för ”last-mile” vilket går hand i hand med MoveByBikes ambitioner. Samarbetet förenklar våra möjligheter till snabb expansion med etablering av mikrohubbar samt bakomliggande linehaul”, säger Lisette Hallström VD MoveByBike.

”MoveByBike är ett spännande bolag som, likt oss, arbetar för en mer hållbar och effektiv leverans till kunder i tätorter och städer. Vårt uppdrag är att utveckla, producera och tillhandahålla leveranssystem som är mer miljömässiga, kostnadseffektiva och som reducerar trafik utan att göra avkall på kundservice i den sista sträckan av leveranskedjan. MoveByBikes transportlösning för leveranser med lastcyklar passar väldigt väl in i DiPP-R Last-Mile Delivery system för distribution av mobila micro-hubbar och vi ser fram emot att tillsammans med MoveByBike etablera ett mer effektivt system för e-handelsleveranser”, säger Conny Hertzberg VD DIPP-R.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta
Lisette Hallström, VD
Telefon: +46 (0) 76 020 20 96
E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se
Hemsida: www.movebybike.se

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20/8 2021.

För mer information om DIPP-R, vänligen kontakta
Conny Hertzberg, VD
Telefon: +46 (0) 70 989 52 94
E-post: conny.hertzberg@dipp-r.com
Hemsida: www.dipp-r.com

Om MoveByBike
MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

Om DiPP-R AB
DIPP-R utvecklar och levererar system och tjänster för citylogistik, s.k. last-mile delivery, med syftet att göra leveranser i städer och tätorter klimatneutrala och kostnadseffektiva. Systemet består av en unik och patentsökt lösning för hantering och distribution av mobila mikronav som konfigureras för olika ändamål och som distribueras dynamiskt i ett s.k. HUB & SPOKE system. På så sätt uppnås minimal stilleståndstid för både chaufför och fordon vilket leder till att mer paket kan skickas till lägre kostnad och med färre fordon.

MoveByBike
+46 40 616 06 55
info@movebybike.se

Byggmästaregatan 3
211 30 Malmö
Sweden

Malmö
+46 40 616 06 55
malmo@movebybike.se

Göteborg
+46 40 616 06 55
goteborg@movebybike.se

Stockholm
+46 40 616 06 55
stockholm@movebybike.se