MoveByBike Europe AB offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2021

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike”) offentliggör härmed halvårsrapport avseende det första halvåret 2021. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.movebybike.se). Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten.

SVERIGE – 17 augusti 2021

Klicka här för att ta del av halvårsrapporten i sin helhet

Första halvåret (2021-01-01 – 2021-06-30)

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 13 198 (10 762) TSEK.
• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -4 543 (-3 670) TSEK.
• Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,18 (-0,29) SEK.
• Koncernens kassa och bank uppgick till 11 071 (504) TSEK.
• Koncernens soliditet uppgick till 48 (34) %

Andra kvartalet (2021-04-01 – 2021-06-30)

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 8 028 (5 609) TSEK .
• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -1 215 (-1 656) TSEK.
• Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,72 (-0,65) SEK.
• Koncernens kassa och bank uppgick till 11 071 (504) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

• Den 17 maj anställer MoveByBike en ny säljare med fokus e-handel.
• Den 20 maj skickar MoveByBike in en patentansökan till EPO (Europeiska patentverket) avseende en lastningsfunktion på det egenutvecklade fordonet.
• Den 2 juni samt den 9 juni tilldelas MoveByBike två ramavtal med Stockholms stad avseende leverantör för måltidstransporter.
• Den 4 juni avslutas MoveByBikes nyemission och Bolaget tillförs cirka 515 nya aktieägare.
• Den 15 juni informerar MoveByBike att Bolaget beställt samtliga delar för att bygga tio nya cyklar.
• Den 16 juni noteras MoveByBike på Spotlight Stock Market och aktien började handlas den 16 juni.
• Den 30 juni skickar MoveByBike in en ansökan om varumärkesskydd.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta:
Lisette Hallström, VD
E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se
Telefon: +46 76 020 20 96
www.movebybike.se

Om MoveByBike Europe AB
MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike
+46 40 616 06 55
info@movebybike.se

Byggmästaregatan 3
211 30 Malmö
Sweden

Malmö
+46 40 616 06 55
malmo@movebybike.se

Göteborg
+46 40 616 06 55
goteborg@movebybike.se

Stockholm
+46 40 616 06 55
stockholm@movebybike.se