MoveByBike Europe AB offentliggör bokslutskommuniké för 2021

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike”) offentliggör härmed bokslutskommuniké avseende 2021. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.movebybike.se). Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén.

SVERIGE – 10 februari 2022

Tolv månader (2021-01-01 – 2021-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 26 233 (26 435) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -8 758 (-7 381) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,21 (-1,27) SEK.
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 6 882 (1 564) TSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till 42% (27%).

Fjärde kvartalet (2021-10-01 – 2021-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 935 (7 087) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -2 885 (-2 772) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,35 (-0,46) SEK.
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 6 882 (-88) TSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till 42% (27%).

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 8 oktober har MoveByBike färdigställt produktionen av 3 stycken Starke-cyklar och meddelar att ytterligare 7 stycken kommer att vara klara den 15 november.
 • Den 2 november tecknade MoveByBike ett samarbetsavtal med Fruktbudet i Norden AB. Samarbetsavtalet innebär att MoveByBike kommer få ansvar för delar av Fruktbudets leveranser i Malmö. Samarbetet planeras att startas den 1 januari 2022.
 • Den 25 november meddelade MoveByBike att Bolaget har utökat sitt samarbete med Budbee AB. Utökningen innebär att bolagen kommer dubbla volymen för samarbete i Malmöregionen.
 • Den 29 november meddelade MoveByBike att tio Starke-cyklar är färdigbyggda och redo för verksamheten, vilket innebär att målet gällande antal producerade cyklar för 2021 är uppnått.
 • Den 10 december meddelade MoveByBike att Bolaget har signerat ett avtal om att öppna en ny cityhubb i Stockholm. Den nya cityhubben kommer att utöka och täcka nya upptagningsområden i centrala och norra Stockholm. Avtalet trädde i kraft i december 2021 och cityhubben kommer att vara bemannad från januari 2022.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Den 1 februari meddelade MoveByBike att Bolaget har signerat ett löpande avtal med mikromobilitetsföretaget Dott. Dott avser att lansera sina elsparkcyklar i Sverige där MoveByBike kommer utgöra en del av deras logistikkedja för att säkerställa tillgänglighet via sina city-hubbar. Avtalet har ett ordervärde på över 5 miljoner kronor per år.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike
+46 40 616 06 55
info@movebybike.se

Byggmästaregatan 3
211 30 Malmö
Sweden

Malmö
+46 40 616 06 55
malmo@movebybike.se

Göteborg
+46 40 616 06 55
goteborg@movebybike.se

Stockholm
+46 40 616 06 55
stockholm@movebybike.se