MoveByBike AB publicerar utfall i bolagets nyemission inför notering

Den 4 juni 2021 avslutades teckningstiden i MoveByBike Europe AB:s (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) nyemission om totalt cirka 21,3 MSEK inför notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Nyemissionen tecknades till totalt cirka 16,52 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 77,71 procent.

SVERIGE – 9 juni 2021

Bolaget tillförs därmed cirka 16,52 MSEK före emissionskostnader som uppgår till 1,5 MSEK. Genom nyemissionen tillförs MoveByBike cirka 515 nya aktieägare. Första dag för handel i MoveByBikes aktie på Spotlight är planerad till den 14 juni 2021.

VD Lisette Hallström kommenterar:
”Vi är otroligt glada att så många har valt att investera i MoveByBike och vår verksamhet. Detta visar på att fler vill vara med på resan mot ett grönare och mer hållbart samhälle. Vi når helt rätt målgrupp, vilket ger oss ett tydligt kvitto inför kommande e-handels expansion. Vi nådde inte fullteckning i nyemissionen, men tack vare det kapital som vi erhåller möjliggörs vår fortsatta expansion i Sverige och Norden. Vi är övertygade om Bolagets potential och ser framemot att fortsätta arbetet med att erbjuda snabbare, effektivare och mer miljövänliga leveranser.”

Teckning och tilldelning
Nyemissionen tecknas till totalt cirka 16,52 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 77,71 procent. 2 202 926 aktier kommer att nyemitteras och MoveByBike tillhandahålls cirka 16,52 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till 1,5 MSEK. Genom nyemissionen kommer MoveByBike att tillföras cirka 515 nya aktieägare. Tilldelning av aktier har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i memorandumet och avräkningsnotor förväntas skickas ut idag, den 9 juni 2021.

Antal aktier och aktiekapital
När MoveByBikes nyemission har registrerats på Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 8 185 700 och aktiekapitalet att uppgå till 818 570,00 SEK.

Första handelsdag
Första dag för handel i MoveByBikes aktie på Spotlight är planerad till den 14 juni 2021. Aktien kommer att handlas under kortnamnet ”MBBAB” och aktiens ISIN-kod är SE0015988100.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till MoveByBike i samband med nyemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För mer information om MoveByBike, vänliga kontakta:
Lisette Hallström. VD
Telefon: +46 (0) 76 020 20 96
E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se
Hemsida: www.movebybike.se

För mer information om nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se
Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2021.

MoveByBike Europe AB är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike
+46 40 616 06 55
info@movebybike.se

Byggmästaregatan 3
211 30 Malmö
Sweden

Malmö
+46 40 616 06 55
malmo@movebybike.se

Göteborg
+46 40 616 06 55
goteborg@movebybike.se

Stockholm
+46 40 616 06 55
stockholm@movebybike.se