Verksamheten

Bolaget är specialiserat på citylogistik som kan delas in i tre olika verksamhetsgrenar; e-handelstransporter, distribution och mikromobilitet. MoveByBike har en bred kundbas med både stora och små aktörer som utgör en stark bas för tillväxt och etablering.

Vidare har Bolaget ett antal samarbetsavtal med bolag inom sina verksamhetsgrenar. Arbetet med samarbetspartners har möjliggjort att Bolaget har kunnat bygga upp en större volym av arbete som i sin tur har genererat en positiv tillväxt. Idag utgör mikromobilitetsverksamheten cirka 65 procent av Bolagets verksamhet och logistikverksamheten cirka 35 procent.

Marknadssegment där MoveByBike är aktivt:

• Livsmedel – distribuerar med leveranser till partners kunder, utgör cirka 7 procent av verksamheten.
• Mikromobilitet – laddar och byter avtagbara batteri på el-sparkcyklar placerade i städer, utgör cirka 65 procent av verksamheten.
• E-handel B2C – leverans av paket till kunder, returhantering av paket, kundkommunikation, utgör cirka 15 procent av verksamheten.
• Distribution B2B – ”last mile” i leveranskedjan, utgör cirka 5 procent av verksamheten.
• Offentlig sektor – leverans av skolmat, mat till äldreomsorg, renhållning i form av sophantering och städning på gågator, trånga områden och bilfria bostadsområden, utgör cirka 8 procent av verksamheten.

Logistik
Den starkt växande e-handeln ritar om logistikkartan och efterfrågan om snabba, flexibla och hållbara citytransporter växer och förväntas växa än mer i takt med att andelen hemleveranser ökar. Konsumenters primära intresse är bekvämlighet och effektivitet och kunden är idag i många fall villig att betala extra för att få en miljövänlig och bekväm leverans. MoveByBike har idag en stor kundbas och ett flertal namnkunniga samarbetspartners som både är verksamma i Sverige och i andra nordiska länderna. Exempel på samarbetspartners som Bolaget har idag är Linas Matkasse och Enkla Kassen där MoveByBike varje vecka levererar matkassar direkt till kundens dörr. Bolaget hanterar idag över 140 pallar gods per vecka. Samarbetspartners levererar gods till Bolagets city-hubbar, där de utgör den sista leveranssträckan i leveranskedjan och levererar varor antingen direkt till kundens dörr, till närmsta utlämningsställe eller skåp.

Bolagets egenutvecklade transportcykel möjliggör en högre produktivitet i staden än traditionella budbilar då transportcykeln inte har samma behov av att parkeras i samband med leverans utan kan leverera varor direkt till kundens dörr. Vidare har transportcykeln möjlighet att korta ner körtider och kilometer per leverans då cykel nkan jobba på dubbel infrastruktur då den både går att köra på bilvägar som cykelvägar. Via Bolagets befintliga datasystem skickas för varje moment relevant information om transporten till såväl föraren, mottagaren och avsändaren. När Bolaget har mottagit gods och lastning av gods är klart meddelas mottagaren av antingen Bolaget eller dess samarbetspartner om förväntad leveranstid. Vid leverans använder sig föraren av förar- och leveransstöd genom mobiltelefon eller handdator och kan både kommunicera med trafikledning och mottagaren för att smidiggöra leveransen. När leveransen är fullgjord skickar systemet tillbaka data som bekräftar att uppdraget är slutfört till samarbetspartnern.

E-handel
MoveByBike har byggt upp en kundbas där Bolaget förser sina kunder med leveranser till konsumenter, returer från konsumenter samt insamling av varor. Bolaget har idag ett samarbete med Sellpy som är en e-handel för second hand och där Bolaget samlar in second hand produkter från privatpersoner för att sedan leverera det till Sellpy. Via Bolagets IT-system kan de kommunicera med kunder och företag och får på så sätt information om eventuella returer eller upphämtning av paket. Bolagets ambition är att etablera sig på e-handeln och göra det möjligt för konsumenter att kunna välja MoveByBike som leveransalternativ i samband med ett köp. Bolagets ambition är att fortsätta utvecklingen och ha en komplett IT-plattform under 2022 där e-handlarna kan välja en hållbar leverans från MoveByBike.

Mikromobilitet
MoveByBike har samarbete med mikromobilitetsföretagen Tier och Voi. Bolaget förser företagens elsparkcyklar genom att ladda avtagbara batteri på respektive hubbar och åker sedan ut och byter batterier och håller på så sätt scooterflottan i ständig tillgänglighet. Via olika system och appar har Bolaget tillgång till data om status på elsparkcyklar vilket effektiviserar planeringen av verksamheten. Vid ett påbörjat skift får föraren information om vilka områden och sparkcyklar som ska prioriteras. Via systemen kan både trafikledare och förare se exakt var sparkcyklarna befinner sig och statusen på deras batteri. Med hjälp av Bolagets transportcyklar har de möjlighet att lasta cyklarna med tillräcklig batterimängd samt operera lätt i de miljöer där scootrarna finns. För en rutt lastas transportcyklarna med 30–50 batterier och en förare hinner med upp till 80 batteribyten på ett arbetsskift om fem timmar. När förarens arbetsskift är klart parkeras transportcykeln vid respektive hubb för laddning innan nästa skift börjar.

Exempel på befintliga kunder inom B2C:

• Livsmedel – Linas matkasse, Enkla kassen
• Mikromobilitet – Tier, Voi
• E-handel – Sellpy
Exempel på befintliga kunder inom B2B:
• Distribution – DSV, Instabox, Airmee
• Leverans av skolmat till förskolor och äldreboenden – Stockholm stad

MoveByBike
+46 40 616 06 55
info@movebybike.se

Byggmästaregatan 3
211 30 Malmö
Sweden

Malmö
+46 40 616 06 55
malmo@movebybike.se

Göteborg
+46 40 616 06 55
goteborg@movebybike.se

Stockholm
+46 40 616 06 55
stockholm@movebybike.se