Om MoveByBike

MoveByBike AB är ett svenskt transport- och logistikföretag som erbjuder en helt miljövänlig leverans- och distributionstjänst.

MoveByBike grundades 2012 och är ett transport- och logistikföretag med säte i Malmö. Med dess egenutvecklade transportcykel Starke fokuserar Bolaget på att möjliggöra en effektiv, hållbar och miljövänlig transport- och logistikverksamhet. MoveByBike har utvecklat en komplett infrastruktur för cykellogistik med flexibla, snabba, kostnadseffektiva och miljövänliga transporter med leveranser på tider och platser som mottagaren väljer. Leveranser utförs med hjälp av MoveByBikes egenproducerade eldrivna transportcykelfordon vars lastkapacitet i kombination med motorstyrka lägger dem steget före övriga marknaden när det gäller produktivitet (1).

Vidare har Bolaget byggt upp en egen infrastruktur, så kallade city-hubbar. Vid city-hubbarna sköter Bolaget distribution- och logistikverksamhet i samarbete med andra logistikföretag, av- och omlastning för mikromobilitetföretag (2) samt servar och producerar sina egna transportcyklar. Bolagets vision är att vara marknadsledande när det gäller hemleveranser i städer och att vara en stark aktör inom citylogistik genom att erbjuda det mest effektiva och miljövänliga logistikalternativet på marknaden.

Idag erbjuder Bolaget effektiva och miljövänliga logistiktjänster inom både B2C och B2B (3). MoveByBike har utvecklat en komplett infrastruktur för cykellogistik med flexibla, snabba, kostnadseffektiva och miljövänliga transporter med leveranser på tider och platser som mottagaren valt. Leveranser utförs med hjälp av MoveByBikes egenproducerade eldrivna transportcykelfordon.

MoveByBike
+46 40 616 06 55
info@movebybike.se

Byggmästaregatan 3
211 30 Malmö
Sweden

Malmö
+46 40 616 06 55
malmo@movebybike.se

Göteborg
+46 40 616 06 55
goteborg@movebybike.se

Stockholm
+46 40 616 06 55
stockholm@movebybike.se