MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget knutit till sig ytterligare en aktör inom mikromobilitetsegmentet. 

MoveByBike har länge varit en tung aktör för tjänster kopplade till mikromobilitet och har idag hand om batteribyten för flertalet av de största mikromobilitetsföretagen på den svenska marknaden. Via bolagets city-hubbar sköts uppladdning av batterier, och till viss del löpande underhåll av fordonsflottan. Nu kan MoveByBike meddela att Bolaget tecknat avtal med en av de fem största aktörerna på mikromobilitetsområdet. Samarbetet innebär byte och uppladdning av batterier på elscootrar i Stockholms innerstad. Det löpande avtalet träder i kraft v. 26 och har ett beräknat värde på 2–3 MSEK per år. 

”MoveByBike har många års erfarenhet av denna typ av tjänst och ser mycket glädjande på avtalet. Med sommaren på intåg och ett högt tryck på staden elscootrar kommer vår kompetens och kapacitet i helt rätt tid”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2023.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

______________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.