MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett löpande avtal med mikromobilitetsföretaget Dott, en ny aktör som kommer introducera elsparkcyklar i Sverige där MoveByBike kommer vara en betydande del av deras logistikkedja för att säkerställa hög tillgänglighet via sina city-hubbar. Samarbetet träder i kraft i februari 2022 och har ett värde på över fem miljoner SEK per år. 

MoveByBike fortsätter att knyta nya avtal med samarbetspartners som en viktig del av Bolagets tillväxtstrategi. I dagsläget har MoveByBike samarbete med framförallt mikromobilitetsföret Voi. Bolaget assisterar företaget med att ladda utbytbara batterier till deras elsparkcyklar via Bolagets egna city-hubbar. Nu kan Bolaget meddela att de har signerat ett nytt löpande avtal med Dott som avser att introducera sina elscootrar på den svenska marknaden. Dott är en mikromobilitetsoperatör från Nederländerna med uppdrag att förse städer med rena turer för alla och skapa stadsbilder med mindre trängsel och föroreningar för människor, med fokus på det lokala ekosystemet. Dott är idag verksamma i Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Norge, Polen, Spanien samt England. Avtalet gäller initialt Stockholm och har ett värde på över fem miljoner SEK och träder i kraft under februari 2022. 

”Vi är glada för vårt nya avtal med Dott, det påvisar en tydlig kvalitetsstämpel och position för MoveByBike. Dott är en internationell aktör som är etablerad i flera storstäder i Europa har nu valt att expandera till Sverige, de har nu valt oss för att tillgodose deras logistik med hjälp av våra city-hubbar. Idag assisterar vi framförallt Voi med deras elsparkcyklar och vi är nöjda med att nu expandera den delen av vår verksamhet vilket går i linje vår tillväxtresa,” säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

Denna information är sådan som MoveByBike är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-01.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.