MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att en reklamkampanj tillsammans med HelloFresh Sweden AB (“HelloFresh”) nu syns på Bolagets cyklar.  

MoveByBike har sedan januari varit HelloFreshs partner för last mile leveranser av matkassar i Malmö stad. Kassarna levereras ända fram till mottagarens dörr snabbt, effektivt och hållbart. Nu utökas samarbetet med en marknadsföringskampanj där Bolagets cyklar pryds med reklam från HelloFresh. Cykelleveranser i innerstaden innebär en enorm synlighet på platser med mycket folk i rörelse. Bolaget är ett välkänt inslag i stadsmiljön, och att upplåta cyklarnas skåp för extern reklam har visat sig ha stort genomslag för kunden. 

”Som Sveriges ledande matkasseföretag ser vi det viktiga bidrag vi kan och måste göra för att driva utvecklingen mot att minska vår klimatpåverkan. Att undvika och minska utsläpp under den sista leveranssträckan är en av våra nyckelstrategier när det kommer till att minska vårt koldioxidavtryck och vårt samarbete med MoveByBike är ett steg i rätt riktning för att uppnå våra hållbarhetsmål. Partnerskapet är en naturlig utveckling av gemensamt arbete i Malmö som kommer att sprida vårt budskap ytterligare,” säger Kristian Hald, vd HelloFresh Norden 

”Att erbjuda reklamplatser på cyklarnas skåp ser vi som en naturlig del av vår expansion. Att en av Sveriges största matkasseleverantörer nu väljer att synas på våra cyklar känns oerhört roligt. Vi vet att vår närvaro i staden får positiva reaktioner vilket många externa företag drar nytta av. Leveranser med eltransportcykel är ett välkommet inslag i stadsbilden, och våra skåp en mycket bra plats att synas på” säger Lisette Hallström, VD MoveByBike

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

______________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.