Texten publicerades ursprungligen som en debattartikel i Svenska Dagbladet 2024-03-19

De nya, strängare miljöreglerna som från årsskiftet kommer gälla i området inom Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen är en viktig del i Stockholms utveckling mot en mer hållbar stad. Frågan är bara: hur kommer dessa regler att efterlevas i praktiken?

Tidigare erfarenheter från liknande åtgärder, som införlivandet av miljözon 2 på Hornsgatan på Södermalm 2020, visar att antalet bötfällda har varit förvånansvärt lågt. Nästan tre år efter zonens införlivande var det färre än tio personer som hade behövt betala de 1000 kronor en överträdelse kostar, enligt en rapport från SVT i december 2022. 

För att säkerställa att miljözon 3 får önskad effekt krävs mer än bara en symbolisk insats. Vi föreslår att Stockholm tar efter Köpenhamns modell, där övervakningen sköts automatiskt av kameror som skannar registreringsskyltarna på fordon som kör in i stadens miljözoner och där böterna är mer kännbara. Vi föreslår minst 2 500 kr för personbilar och 25 000 kr för tunga fordon. Eller 5000 kr för personbilar och 50 000 kr för tunga fordon. 

De pengar som eventuellt samlas in genom dessa böter kan användas för att förbättra gatumiljön inom zonen, exempelvis fler planteringar, säkrare cykelbanor och andra åtgärder som gynnar invånare, arbetstagare och besökare i området.

Miljözon 3 har mött kritik för att den kan öka kostnaderna för transporter och för att tidsplanen anses vara för snäv. MoveByBike stödjer dock införandet till fullo och är redo för dialog med alla som behöver hjälp med att driva sina verksamheter utan att bryta mo de nya reglerna. MoveByBike har varit helt utsläppsfria sedan starten för tio år sedan och är ett bevis på att det är möjligt att bedriva effektiva och ekonomiska transporter utan att skada miljön.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker med eldrivna lastcyklar med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.