Bolagsstyrning

Revisor
Revisor i bolaget är PwC (113 97 Stockholm) med huvudansvarig revisor Anders Brofors Ekblom. Anders är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare och han har varit revisor i bolaget sedan räkenskapsåret 2019.

Bolagsstämma kommer att hållas 16/6-21. Klicka här för att ta del av kallelsen.

Klicka här för att ta del av fullmaktsformulär till årsstämman för MoveByBike Europe AB.

Klicka här för att ta del av bolagsordningen.

MoveByBike
+46 40 616 06 55
info@movebybike.se

Byggmästaregatan 3
211 30 Malmö
Sweden

Malmö
+46 40 616 06 55
malmo@movebybike.se

Göteborg
+46 40 616 06 55
goteborg@movebybike.se

Stockholm
+46 40 616 06 55
stockholm@movebybike.se