MoveByBike tecknar nya avtal med Linas Matkasse 

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget tecknar nytt avtal i Stockholm samt förlängning av befintligt avtal i Malmö med Carolinas Matkasse AB (”Linas Matkasse” eller ”Linas”). 

MoveByBike har sedan 2019 levererat Linas matkassar med eltransportcyklar till kunder runt om i Malmö Bolaget levererar i snitt 1 300 matlådor per månad och nu har avtalet förlängts med 2+1 år. Mycket glädjande är att Linas även väljer att utöka samarbetet genom att teckna ytterligare ett avtal gällande leveranser för Stockholm. Från och med november i år börjar MoveByBike leverera matkassar från Linas även i Stockholm med utgångspunkt från Bolagets nya cityhubb som har utökade kylmöjligheter. Volymen för Stockholm beräknas vara dubbelt så stor som i Malmö och även detta avtal tecknas på 2+1år. 

”Det är med stor glädje vi delar denna nyhet. Vi har länge sett hur dessa transporter är optimala för vår typ av leveransmetod då många av kunderna finns i våra leveranszoner och det är enkelt för oss att hålla hög produktivitet. Efter flera år av beprövat samarbete väljer nu Linas Matkasse att inte bara förlänga i Malmö utan även att kopiera upplägget till Stockholm. Det är tydligt att det finns en viktig position för oss att fylla i detta segment och att branschen nu landat i samma beslut”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

”Vi vill skapa episka kundupplevelser och då är leveransen en viktig del. Samarbetet med MoveByBike i Malmö har fungerat bra och deras terminaler med kylmöjlighet ger förutsättningar för förlängning av samarbetet i Malmö samt för ett utökat samarbete i Stockholm. Både vi och våra kunder är måna om att leveranserna ska ske på ett sätt som belastar miljön så lite som möjligt och därför är vi väldigt nöjda över att utvidga samarbetet och att kunna leverera våra matkassar med eltransportcyklar, säger Gabriel Sjöholm”, Nordic Logistics Manager på LMK Group, där Linas Matkasse ingår.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

För mer information om LMK Group eller Linas Matkasse, kontakta: 
Peter Bodor, Head of Corporate Communications

Telefon: +46 (0)70 6 48 70 65

E-post: peter.bodor@linasmatkasse.se

www.lmkgroup.se

Denna information är sådan som MoveByBike Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2023.

_________________________________________________________________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

Om Linas Matkasse

Linas Matkasse hjälper familjer att samlas kring middagen i en hektisk vardag genom att leverera goda, sunda recept och färska råvaror direkt till dörren. Sedan starten 2008 har företaget levererat 150 miljoner portioner och har i dag marknadens bredaste utbud av recept; bland annat snabblagade, vegetariska, inspirerande och familjevänliga rätter. Affärsmodellen minimerar matsvinnet både i företagets produktion samt hemma hos kunderna tack vare att endast de ingredienser som behövs för kundernas menyer köps in och endast det som behövs för recepten hamnar i lådorna. Linas Matkasse är en del av LMK Group med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark under varumärkena Linas Matkasse, Godtlevert, Adams Matkasse och RetNemt. www.lmkgroup.se www.linasmatkasse.se

MoveByBike Europe AB offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2023

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike”) offentliggör härmed delårsrapport för andra kvartalet avseende 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.movebybike.se). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

FÖRSTA HALVÅRET (2023-01-01 – 2023-06-30) 

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 9 526 (9 061) TSEK.

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till -6 249 (-5 572) TSEK.

• Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,45 (-0,68) SEK.*

• Koncernens kassa och bank uppgick till 2 804 (2 042) TSEK.

• Koncernens soliditet uppgick till -12% (28%)

ANDRA KVARTALET (2023-04-01 – 2023-06-30) 

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 336 (4 794) TSEK.

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2 874 (-2 125) TSEK.

• Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,45 (-0,68) SEK.*

• Koncernens kassa och bank uppgick till 2 804 (2 042) TSEK.

• Koncernens soliditet uppgick till -12% (28%)

Väsentliga händelser under perioden 

• Den 4 maj blir verksamheten valbar i Meds Checkout

• Den 29 maj tecknas brandingavtal med HelloFresh

• Den 5 juni vinner Bolaget direktupphandling för Eskilstuna kommun

• Den 20 juni tecknas avtal med mikromobilitetsföretaget Bolt

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

MoveByBike Europe AB tecknar avtal med XL Outdoors

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget tecknar avtal med säljbolaget XL Outdoors AB (”XL Outdoors” eller ”företaget”). 

MoveByBike har sedan 2022 erbjudit interna och externa kunder möjlighet till reklamplats på Bolagets cykelskåp. Flertalet reklamkampanjer har rullat i alla städer där MovebyBike opererar, vilket gett stor spridning åt annonsören. Nu väljer Bolaget att växla upp inom segmentet och tecknar samarbetsavtal med XL Outdoors. Företaget är störst i Sverige när kommer till reklamytor och XL Outdoor kommer nu lägga MoveByBikes cyklar till sin presentationsportfölj. Annonsörer kommer, genom XL Outdoors vidare kunna helfoliera Bolagets cyklar med sin reklam.  

“Vi ser fram emot att addera dessa annonsytor som verkligen når citykärnan, till vårt utbud. Det är något som våra kunde efterfrågar. Miljöaspekten är också något vi givetvis tycker är väldigt positivt.”, säger Malin Myrén, VD XL Outdoors.

”Det är ett jätteroligt samarbete vi nu inleder med XL Outdoors. Vi har sett vilket stort genomslag annonsören får genom att synas med oss, och nu tar vi det ett steg längre. Att kunna erbjuda fler cyklar, helfolierade dessutom, kommer ge ännu större synlighet på stan.”, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

_____________________________________________________________________________________

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.